Как билетът за 9 евро промени мобилността ни?

0
453

 

  • Проучване на ГАЦ (Германски аерокосмически център) изследва въздействието на билета за 9 евро върху поведението по отношение на мобилността.
  • Интервюирани са около 2500 души в периода от края на юни до началото на юли 2022 г.
  • Ефектът от билета върху предпочитанията за придвижване е приблизително толкова силен, колкото този от започването на Ковид-пандемията. Обществените превозни средства са получили тласък, драматичният спад при регионалния публичен транспорт е спрян поне за летните месеци.
  • Почти 50% от запитаните използвали регионалния публичен транспорт на фиксирана цена в периода на кампанията: 28% имали билет за 9 евро, а 20% – абонаментни карти

В проучване Германският аерокосмически център изследва как билетът за 9 евро се е отразил на навиците за придвижване. За целта Институтът за транспортни изследвания на ГАЦ в периода от края на юни до началото на юли 2022 г. се допитва до 2500 души. Проучването е шеста част от поредица от допитвания, с чиято помощ проучващите проследяват промени в мобилността и причините за тях. На фокус са какви превозни средства използват участниците преди и по време на Ковид-пандемията, както и мобилността в сферите „пазаруване“, „работа“, „свободно време“ и „пътуване“. Основни теми на актуалното допитване са употребата на билета за 9 евро, както и отношението на интервюираните спрямо тази ограничена във времето възможност на придвижване.

„Билетът за 9 евро показва, че навиците на придвижване могат да се променят чрез просто и ясно разбираемо предложение, ниски цени и увеличена продължителност за регионалния транспорт на територията на дадената провинция. Поне през летните месеци негативната тенденция за увеличение на употребата на автомобили, предизвикана от пандемията, може да бъде спряна. За да бъдат тези промени по-дългосрочни и да включват все повече и други ежедневни пътувания в допълнение към свободното време, в бъдеще ще се нуждаем от добри и също толкова лесни услуги на обществения транспорт“, обобщава проф. Майке Йип, директор на Института за транспортни изследвания ГАЦ в Берлин.


Почти 50% използват обществения транспорт на абонаментна цена: 28% ползват билета за 9 евро, 20% имат абонаментни карти
98% от интервюираните знаеха за билета за 9 евро заради силното медийно отразяване. Около 20% ползвали по време на запитването абонаментна карта за регионалния транспорт под формата на месечна карта, карта, предоставена от работодателя, или семестриална карта. 28% разполагали с билет за 9 евро, а други 4% планирали да закупят. Така около половината хора притежават абонаментна карта в периода на събиране на данни и използва регионалния транспорт на фиксирана цена. Т.е. притежателите на абонаментни карти са се увеличили повече от два пъти около месец след въвеждането на билета за 9 евро. Повече от една трета от запитаните не искали да се възползват от предложението. Колкото повече билети за 9 евро човек е ползвал, толкова повече нараства готовността му да купи следващ. Който не е закупил такъв в края на юни/началото на юли, не иска да закупи и за останалия период от кампанията.


Предложение за всички, значителна разлика град-село, опитът с регионалния транспорт като важен фактор
Стандартните абонаментни карти за регионалния транспорт се използват диспропорционално много от млади, високообразовани и работещи на пълен работен ден хора, от студенти и ученици. Ползващите билета за 9 евро представляват значително по-добре средностатистическата стойност на населението, що се отнася до възраст, образование, професия и пол. „Ето защо можем да твърдим, че билетът за 9 евро е достигнал до половината от обществото и следователно е предложение за всички“, анализира ръководителят на проекта д-р Клаудия Нобис. Що се отнася до местоживеенето, използващите билета за 9 евро, но най-вече тези, които ползват стандартни абонаментни карти, живеят по-често в големи градове. Който не иска да закупи билет за 9 евро в периода на кампанията, често живее в малък град или община.
Много ясни разлики се проявяват и в поведението на придвижване: преди началото на пандемията от Ковид-19 регионалният транспорт е част от ежедневните превозни средства на половината от ползващите билет за 9 евро. Това също означава, че другата половина е използвала регионален транспорт по-скоро рядко. Групата от тези, които нямат интерес към билета за 9 евро, се обединява в това, че не е ползвала регионален транспорт преди пандемията и през шестте месеца преди началото на кампанията. „Известен опит с регионалния транспорт е важен фактор. Чести или спорадични пътувания с регионалния транспорт потикват към покупка на билет за 9 евро. За хора, които никога не пътуват с регионален транспорт, пречката обаче е много висока“, обяснява ръководителят на ГАЦ Нобис.


Брой на пътуванията и цел: над една трета с повече от 10 пътувания, доминира пътуването за развлечение
В периода на събиране на данни от края на юни до началото на юли 36% от анкетираните вече са използвали билета за 1 до 4 пътувания. 20% са имали 5 до 9 пътувания и още 35% – повече от 10. Само 8% са купили билета, но все още не са го ползвали.
Билетът за 9 евро има голямо значение за пътуването през свободното време: 60% го използват за излети и дейности през свободното време през уикенда, 34% за екопътеки през седмицата и 21% за екскурзионни пътувания. Билетът влиза често в употреба също и при лични ангажименти и пазаруване. Играе по-малка роля при пътуване до и от работа: 18% изминават с него пътя до работното място или учебното заведение. По този начин при значителна част от заетите е постигната целта на правителството да облекчи от високите енергийни разходи и такива за гориво пътуващите за работа от друго населено място. Въпреки това основната употреба е в свободното време.


Разстояния: три четвърти не напускат региона
Тъй като билетът за 9 евро може да се използва за всички автобуси и железници на градския и регионалния транспорт в национален мащаб, сферите на употреба спрямо традиционните абонаментни карти значително са се разширили. Въпреки това основният дял пада върху местоживеенето и в близката околност до 50 км: три четвърти от всички ползватели на билета съобщават, че го използват в този район. Една четвърт го използва само за по-големи разстояния.


Какво следва: влияние върху бъдещи модели на придвижване
Само 9% от запитаните, закупили билет, имат намерение да използват по-често регионалния транспорт след края на кампанията. 38% очаквали ползването да остане на същото ниво. 40% искали да пътуват по-малко с обществен транспорт, 14% да не го използват изобщо. „Оказва се, че колкото повече някой е пътувал с билета за 9 евро, толкова по-малък е шансът да се откаже от регионалния транспорт след края на експеримента. Може да се предположи, че тези, които използват рядко билета, са се сдобили с него за определени пътувания, които няма да се осъществяват след края на кампанията, или ще се извършват с други транспортни средства.“


Важни са високата оценка, атрактивните цени, ясното и опростено предложение
Билетът за 9 евро намери широко одобрение сред обществото, като около 70% от всички анкетирани са го счели за много атрактивно предложение с ясни и лесно разбираеми условия. Малко над 60% заявили, че билетът е добра причина да оставят автомобила и да пътуват повече с регионалния транспорт. Само 39% обаче споделят, че го използват по-често от преди. Т.е. реалната готовност за използване е значително по-ниска от общата позитивна оценка. Само една четвърт твърдят, че не се интересуват от билета за 9 евро, защото и без това не биха пътували с регионалния транспорт. Най-високо одобрение предложението среща сред закупилите билета, последвани от потребителите на стандартните абонаментни карти. При запитване конкретно на собствениците на билета за 9 евро става ясно, че липсва готовност за закупуване на месечни карти на стандартна цена. Следващата употреба на регионалния транспорт много ясно зависи от цената. 41% съобщават, че биха използвали регионалния транспорт само по време на кампанията.

Силна промяна в поведението на придвижване
С началото на Ковид-пандемията поведението на придвижване силно се промени в полза на личния автомобил, а общественият транспорт беше сред губещите. Чрез билета за 9 евро общественият транспорт получава отново силен тласък. Драматичният отлив от регионалния транспорт беше спрян поне за летните месеци. „Билетът за 9 евро имаше силен ефект върху начините на придвижване, подобно на избухването на Ковид-пандемията, само че в обратната посока“, извлича като равносметка ръководителят на проекта Клаудия Нобис. Като цяло участниците в проучването възприемат мобилността си като по-малко ограничена: около две трети споделят, че са на път също толкова често, колкото и преди, и изминават подобни разстояния.

За проучването:
Резултатите са базирани на панелното проучване „Мобилност във времена на криза“ на института за транспортни изследвания към ГАЦ. В проучването са анкетирани едни и същи участници в различни периоди, за да се проследят породените от пандемията промени в поведението, а междувременно и влиянието на билета за 9 евро, както и спадът на цените на горивата през лятото на 2022.

Първите изследвания се осъществяват през 2020 – седмицата преди Великден, в началото на лятото и есента. През 2021 се провеждат две проучвания – през пролетта и късната есен. Сегашното се проведе от 27. юни до 11. юли 2022. В първите четири проучвания участват 1000 души всеки път. В петото и шестото извадката е увеличена на 2500 души, за да се достигнат достатъчно брой случаи и при съответните подгрупи.

Превод: Камелия Неделчева

Източник: Wie hat das 9-Euro-Ticket unsere Mobilität verändert? – DLR Portal