Как да поддържаме добро психично здраве

0
49
Изображение: Сабина Владова

Психичното здраве е от ключово значение за пълноценен и продуктивен живот. Въпреки това много европейци имат проблеми с психичното здраве. Страните от ЕС работят за по-добро стимулиране на психичното здраве.

Месец май е обявен за месец за осведоменост за психичното здраве, с цел да насърчи повече хора да споделят проблемите и емоциите си с подходящите хора – близки, а при необходимост и с терапевти.

Независимо дали се търси справяне с конкретен проблем с психичното здраве или с конкретни емоции, има много начини за подпомагане на този процес.

СЗО разглежда мащабно този проблем и констатира, че през първата година от пандемията от COVID-19 тревожността и депресията са нараснали с 25% в световен мащаб. Самотността се оказва също толкова сериозен проблем, установи проучване на Европейската комисия.[Съвет на ЕС]

Всички държави-членки на СЗО са ангажирани с изпълнението на „Цялостния план за действие за психично здраве 2013–2030 г.“, който има за цел да подобри психичното здраве чрез укрепване на ефективното лидерство и управление, предоставяне на цялостна, интегрирана и отзивчива грижа в общността, прилагане на стратегии за насърчаване и превенция, и укрепване на информационните системи, доказателствата и изследванията. През 2020 г. анализът на СЗО „Атлас на психичното здраве 2020“ за представянето на страната спрямо плана за действие показа недостатъчен напредък спрямо целите на договорения план за действие.[World Health Organization]

„Докладът за световното психично здраве: трансформиране на психичното здраве за всички“ на СЗО призовава всички страни да ускорят изпълнението на плана за действие. В него се твърди, че всички страни могат да постигнат значим напредък към по-добро психично здраве на населението си, като се съсредоточат върху три „пътища към трансформация“:

 • задълбочаване на значението, което хората, общностите и правителствата отдават на психичното здраве;
 • промяна на физическите, социалните и икономическите характеристики на средата – в домовете, училищата, на работните места и в по-широката общност – за по-добра защита на психичното здраве и предотвратяване на психични заболявания;
 • укрепване на грижите за психичното здраве, така че всички нужди за психично здраве да бъдат посрещнати чрез базирана в общността мрежа от достъпни и качествени услуги и подкрепа.

СЗО обръща специално внимание на защитата и насърчаването на правата на човека, овластяването на хората с жив опит и осигуряването на многосекторен подход и подход с множество заинтересовани страни.

СЗО продължава да работи на национално и международно ниво – включително в хуманитарни условия – за да предостави на правителствата и партньорите стратегическо лидерство, доказателства, инструменти и техническа подкрепа за укрепване на колективния отговор на психичното здраве и да даде възможност за трансформация към по-добро психично здраве за всички. .[World Health Organization]

Източник: INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS

Фактори, влияещи върху психичното здраве

Факторите, които могат да повлияят на психичното ни здраве, са биологични и външни.

Биологичните са важни за цялостното психическо здраве на човек, тъй като могат да имат ефект върху податливостта му към психични заболявания, разстройства и цялото му психологическо благополучие.

Външните фактори се наричат още екологични или психосоциални. В тях са включени социалната подкрепа и семейството, социално-икономическите фактори (като финансова нестабилност и др.), травматични събития (от миналото на личността), физическо здраве и начин на живот (физическа активност, хранене, употреба на упойващи вещества), околната среда (замърсяване, озеленяване и др.).

Подобряване на психичното здраве

Грижата за себе си означава да се отдели време за неща, които ни карат да се чувстваме добре и подобряват както физическото, така и психическото здраве. Това може да спомага за развиване на емоционалната интелигентност, справянето със стреса, намаляването на риска от заболяване и повишаване на енергията.

Има различни варианти за подобряване на психичното здраве, някои от които са:

 • позитивната нагласа, която се проявява в овладяването на емоциите; почивка от негативната информация; проява на благодарност;
 • грижа за физическо здраве – един индивид се определя като „здрав“ едва когато физически и психически е такъв. Добрата физическа форма се придобива чрез физическа активност, която намалява натрупания стрес и служи за подобряване на настроението;
 • добър сън – количеството и начинът, по който се получава съня в ежедневната рутина влияят много на настроението на личността;
 • здравословно хранене – спомага за по-добро физическо здраве, намаляване на безпокойството и стреса и подобряване на настроението;
 • хидратация – отново способ за добро функциониране на организма;
 • комуникация – разговорът и социалната подкрепа спомагат за намаляване на стреса;
 • целенасоченост – свързана е с посоката, в която личността иска да мисли и да се развива;
 • време в природата – то действа успокояващо и релаксиращо на човешкия организъм.
 • медитация – практика на ума и тялото, при която се усвоява умението за фокусиране на вниманието.

Доброто психично здраве е състояние, при което хората могат да реализират способностите си, да се справят със стреса, да работят и да допринасят за живота в обществото. Постигането му обаче е все по-трудно за условията на живот в 21. век.

Ако човек се стреми да поддържа добро психическо и физическо здраве, като намира своите начини за освобождаване от стреса, то той би допринесъл за цялостното благополучие на своя организъм и за запазване на психичното си здраве.

Източници: World Health Organization, Европейски съвет, Medlineplus, National Institute of Mental Health, Forlife

Автор: Йоана Евгениева