Изчезването на застрашени видове има ефект на доминото

0
48

Докато близо един милион биологични вида в момента са изложени на риск от изчезване, Университет на Обединените нации насочва вниманието към т.нар. „съвместно изчезване“, а именно това е верижната ситуация, която възниква, когато пълното изчезване на един вид засяга друг.

Този проблем стои на преден план още преди отбелязването на Международния ден на биологичното биоразнообразие на 22 май всяка година и е обхванат в последното издание на доклада на университета за взаимосвързани рискове от бедствия.

Сред животните в риск е тексаската костенурка, един от най-старите животински видове на нашата планета. Тази трагична история за загубата на биоразнообразието се развива в сърцето на крайбрежните равнини на южната част на Съединените щати.

Техният намален брой не е само проблем за оцеляването на костенурките като вид, тъй като тези същества имат жизненоважна роля в запазването на баланса на биоразнообразието по крайбрежието. Тексаските костенурки не са просто обитатели на своето местообитание; те са „архитекти“, които формират екосистемите и осигуряват убежища за над 350 други вида. С предните си крака, функциониращи като лопати, те копаят дупки с размери между 6 и 9 дължина и между 1,8 и 2,5 м дълбочина.

Всеки организъм – както малки насекоми, така и по-големи земноводни – играе жизненоважна роля в сложната мрежа на екосистемата. За някои дупките на тексаската костенурка са сигурно убежище за размножаване и отглеждане на потомство, докато за други те защита от хищниците. Ако тексаската костенурка изчезне, това ще се отрази сериозно на цялата екосистема

Сред най-уязвимите е критично застрашената жаба гофер – вид, който вече е на ръба на изчезване. Поради фактът, че тя разчита на дупките на костенурката за подслон и оцеляване, изчезването на костенурката най-вероятно ще изложи на риск и оцеляването на жабата.

Ролята на човека

За да обясни проблема за „съвместното изчезване“, Университетът на Обединените нации съобщи, че интензивните човешки дейности като промяната в използването на земите, свръхексплоатацията, изменението на климата, замърсяването и въвеждането на инвазивни видове, причиняват ускорение на изчезването, което се случва десетки до стотици пъти по-бързо от естественото изчезване.

През последните 100 години например са изчезнали над 400 вида гръбначни животни. Следователно докладът включва ускореното изчезване сред своите шест взаимосвързани „повратни точки на риска“.

Изчезването поражда изчезване

Екосистемите са изградени върху сложни мрежи от връзки между различните видове, както с тексаската костенурка и гоферовата жаба. Т. нар. ефект на доминото може да доведе до изчезване на повече видове и в крайна сметка до нарушаване на цели екосистеми.

Справянето с кризата на биологичното биоразнообразие изисква многостранен подход, който признава взаимосвързаността на рисковете и решенията. Темата на Международния ден на биологичното разнообразие призовава всички да подкрепят изпълнението на плана за биологичното разнообразие, приет през 2022 г., който поставя цели и конкретни мерки за спиране до 2050 г.

Една от целите включва намаляване на степента на изчезване на всички видове десетократно до средата на века и увеличаване на изобилието на местни диви видове до здрави и устойчиви нива – това съобщи Зита Себесвари, заместник-директор на Института за околна среда и човешка сигурност към Университета на Обединените нации.

Превод: Лилия Атанасова

Източник: UN News