Денят за правата на човека е!

0
152
Източник: iStock

Всяка година на 10 декември светът отбелязва Деня за правата на човека – денят, в който през 1948 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ).

ВДПЧ се състои от преамбюл и 30 члена, в които са предвидени широк кръг от основни човешки права и свободи, на които всички ние, навсякъде по света, имаме право. Тя гарантира правата ни без разлика на националност, местоживеене, пол, национален или етнически произход, религия, език или какъвто и да е друг статут.

75-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека ще бъде отбелязана на 10 декември 2023 г. Преди това знаменателно честване, от тазгодишния Ден на правата на човека, ще стартира целогодишна кампания за представяне на Декларацията, с фокус върху нейното наследство, значение и активност.

В преамбюла си ВДПЧ подчертава, че „признаването на присъщото достойнство и на равните и неотменими права на всички представители на човешкия род е в основата на свободата, справедливостта и мира в света“.

Тази година мотото на Деня за правата на човека е „Достойнство, свобода и справедливост за всички“, а призивът за действие е #StandUp4HumanRights.

Превод: Камелия Григорова

Източник: OHCHR