Международен ден на младежта 2023 г.: „Зелени умения“ за младежи: Към устойчив свят

0
250
Източник: UN

12 август е обявен за Международен ден на младежта с резолюция на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г. Това става вследствие на препоръките на Световната конференция на министрите, отговорни за младежта, проведена в Лисабон от 8 до 12 август 1998 г. През последните две десетилетия по повод ежегодното отбелязване на Международния ден на младежта се разгледаха актуални теми като психичното здраве, солидарността между поколенията, безопасните пространства за младежи и гражданската активност.

Днес светът е в екологичен преход към устойчив и щадящ климата свят и е от решаващо значение не само за справянето с глобалната климатична криза, но и за постигане на Целите за устойчиво развитие (ЦУР).

Успешният преход към по-зелен свят зависи от екологичните умения на населението.  Зелените умения са „знания, способности, ценности и нагласи, необходими за живота и развитието на едно устойчиво и ресурсно обезпечено общество“. Те включват технически знания и умения, които позволяват ефективното използване на екологични технологии и процеси в професионална среда.

В навечерието на срещата на върха за ЦУР през месец септември, която ще отбележи половината от изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, е важно да се види как зеленият подход е пряко свързан със зелените работни места за младите хора. Според Международната организация на труда до 2030 г. зеленият подход ще доведе до създаването на 8,4 млн. работни места, които да допринасят за опазването или възстановяването на околната среда или чрез подпомагане на екологосъобразни процеси, или чрез производство на екологични продукти и услуги. Младите хора трябва да бъдат добре обучени, за да се ориентират в тази променяща се среда и да използват възможностите, които тя предоставя.

Изданието на Международния ден на младежта 2023 г. се фокусира върху зелените умения за младите хора, като подчертава инициативите на глобално и национално равнище, обсъжда съответните възможности и предизвикателства и ще предложи ориентирани към бъдещето политически насоки.

Целите на Международния ден на младежта през 2023 г. са:

  • Да се повиши осведомеността за зелените умения и тяхното значение за постигането на ЦУР, като същевременно се подчертае централната роля на младите хора в зеления преход;
  • Да предостави на заинтересованите страни необходимата информация за значението на зелените умения за младите хора;
  • Да се представят политики и практики, които могат да насърчат развитието на екологични умения сред младите хора;
  • Да осигури платформа за обмен на мнения по тези теми между заинтересованите страни.

Превод: Камелия Григорова

Източник: UN