В памет на Йохан Галтунг: норвежкият основател на изследването на мира

0
175
Източник: steigan.no

На 93-годишна възраст си отиде „бащата на мирните изследвания“ Йохан Галтунг. По време на своята 70-годишна кариера той е автор и съавтор на повече от 1600 статии и над 160 книги, свързани с поддържането на мира.

 

Галтуинг е бил човек с изключителна енергия. Като изследовател, той е имал необичайно международна отдаденост.  С образование и в природоматематическите, и в социалните науки, неговият принос в науката включва дисциплините социология, психология, икономика, културология, международни отношения и изследвания на мира.

 

Първата си докторантура завършва по математика, а втората – по социология в Университета в Осло. През 1957 – 1960 г. преподава математическа социология в Колумбийския университет, Ню Йорк, след което основава първата катедра по изследвания на мира в Университета в Осло. Галтунг е създател на Международния институт за изследвания на мира (РКЮ) в Осло през 1959 г. и е негов първи директор до 1970 г. PRIO е световноизвестен институт, който провежда изследвания на тема мир и конфликти. По-късно създава Journal of Peace Research през 1964 г., който е едно от водещите академични списания в областта на мирните изследвания. Галтуинг разработва концепцията за структурно насилие, която се отнася до насилието, присъщо на социалните структури, които създават неравномерно разпределение на власт и ресурси. Той идентифицира четири типа насилие в съвременния свят, като вниманието му е съсредоточено върху ефекта и последиците от насилието. Допринася за развитието на методи за разрешаване на конфликти, включително посредничество и диалог като средства за мирно разрешаване. През 1993 г. основава международен университет, който насърчава образованието за мир и развитие – Transcend Peace University.

Основните му признания и награди включват: Right Livelihood Award (позната още като „Алтернативна Нобелова награда“), Норвежка награда за хуманизъм, Международна награда за разпространение на ценностите на учението на М. Ганди „Баджадж“ и Международна награда „Ало’а“. Номиниран е за нобелова награда няколко пъти и е почетен докторант на 6 университета .

Запомнен със своя интелект, непоколебимо състрадание и силна отдаденост на мира, Йохан Галтунг завинаги ще остане символ на обнадеждаващо бъдеще, където разбирателството замества конфликта, а диалогът проправя пътя към дълготраен мир.

 

Превод: Рая Георгиева

Източници: https://www.prio.org/news/3505

https://rightlivelihood.org/the-change-makers/find-a-laureate/johan-galtung/