Знанията на коренните народи могат да насърчат хармонията със Земята

Знанията на коренното население играят ключова роля в борбата с климатичната криза. На конференция, която ще се проведе в централата на ООН, ще бъдат изтъкнати уроците, които те могат да дадат на обществото.

0
142

Много коренни народи изпитват дълбоко уважение към планетата и всички форми на живот и разбират, че здравето на Земята върви ръка за ръка с благоденствието на човечеството. Техните знания ще бъдат споделени по-широко на Форума по въпросите на коренното население през 2023 г. – десетдневно събитие, което дава възможност на общностите на коренното население да изрази мнението си в ООН. Сесиите са посветени на икономическото и социалното развитие, културата, околната среда, образованието, здравеопазването и правата на човека.

Преди началото на конференцията UN News интервюира Дарио Мехия Монталво председател на Форума.

UN News: Какво представлява Форума по въпросите на коренното население и защо е важен?

Дарио Мехия Монталво: Най-напред трябва да поговорим за това какво представлява ООН. Организацията се състои от държави членки, повечето от които са на по-малко от двеста години. Много от тях са наложили границите и правните си системи на народи, които са съществували много по-отдавна. ООН беше създадена, без да се съобразява с тези народи, които винаги са смятали, че имат право да запазят собствения си начин на живот, управление, територии и култури. Създаването на Форума е най-голямото събиране на народи в системата на ООН, което се стреми да обсъжда глобални въпроси, засягащи цялото човечество. Това е историческо постижение на тези народи, които са били изключени от създаването на Организацията. То позволява гласовете им да бъдат чути.

UN News: Защо тази година Форумът фокусира дискусиите си върху здравето на планетата и човека?

Дарио Мехия Монталво: Пандемията от COVID-19 беше сътресение за хората, но за планетата, която е живо същество, тя беше и отдих от глобалното замърсяване. ООН е създадена само с една гледна точка – тази на държавите-членки. Коренните народи предлагат да отидем отвъд науката, икономиката, политиката и да мислим за планетата като за Майката Земя. Нашите знания, които датират от хиляди години, са валидни и съдържат новаторски решения.

UN News: Какви диагнози имат коренните жители за здравето на планетата?

Дарио Мехия Монталво: В света има повече от 5000 коренни народа, всеки от които има свой собствен мироглед, разбиране за настоящите ситуации и решения. Това, което според мен е общо за коренните народи, е връзката им със земята, основните принципи на хармония и баланс, където идеята за правата не се основава единствено на хората, а на природата. Съществуват множество елементи, които могат да допълнят западната наука. Ние целим да признаем знанията си взаимно и да работим на равни начала. Подходът на коренните народи се състои в сътрудничество, диалог, разбиране и взаимно признаване.

UN News: Когато лидерите на коренното население защитават правата си – особено екологичните такива – те са подложени на тормоз, убийства и заплахи.

Дарио Мехия Монталво: Това наистина са трагедии, които са невидими за мнозина. Човечеството е убедено, че природните ресурси са безкрайни и ги смятат за стока. В продължение на хиляди години коренните народи са се съпротивлявали на разширяването на границите на селското стопанство и минното дело. Всеки ден те защитават териториите си от минни компании, които се стремят да добиват ресурси.

Много хора вярват, че трябва да се конкурираме с природата и да доминираме над нея. Стремежът да се контролират природните ресурси с помощта на законни или незаконни компании, чрез т.нар. зелени облигации или пазара на въглеродни емисии, е форма на колониализъм. Тя смята коренните народи за непълноценни, неспособни и следователно оправдава тяхното пожертване и унищожаване.

Много държави все още не признават съществуването на коренните народи, а когато го направят, срещат трудности при разработването на конкретни планове, които да им позволят да продължат да защитават и да живеят на земите си в достойни условия.

UN News: Какво очаквате тази година от Форума?

Дарио Мехия Монталво: Отговорът винаги е един и същ: да бъдем изслушани и да бъде признат приносът ни към основните глобални дискусии. Очакваме и малко повече последователност, така че ангажиментите и декларациите да се превърнат в конкретни действия. ООН е центърът на глобалния дебат и тя трябва да вземе предвид културите на коренното население.

 

Превод: Кристиана Диамандиева

Източник: UN News