„Нова динамика в Либия“: тече усилена подготовка за избори

Враждуващите лидери в Либия застават на пътя на разбирателството, с цел да подготвят почвата за избори по-късно тази година, но в страната продължават нарушенията на човешки права.

0
210
UN Photo/Eskinder Debebe Abdoulaye Bathily, Special Representative of the Secretary-General and Head of the UN Support Mission in Libya

Специалният представител на Генералния Секретар на ООН в Либия, Абдулайе Батили, казва в доклада си пред Съвета за сигурност на заседание във вторник, че е провел разговори с ключови либийски управляващи фигури и чрез посредничество е успял да постигне консенсус помежду им. Представители на гражданското общество също са изразили готовност да участват в организирането на изборите.

„Настъпва нова динамика в Либия“, казва Батили в доклада си и насърчава управляващите в Либия „да срещнат очакванията на либийския народ да избере нови лидери тази година и да спазят всичките си политически обещания“.

Военно помирение

Според доклада през последните месеци Батили е инициирал срещи между военните представители на официално признатото правителство в страната и съперничещата му Либийска национална армия, предвождана от командира ѝ Халифа Хафтар. Според Батили „тези срещи имат голямо символично значение за сдобряването и обединяването на страната“.
Предстои също така връщане на всички чужди наемни военни части в родните им страни – съседните Чад, Нигер и Судан.

Правна помощ

От доклада става ясно, че Мисията на ООН в Либия, начело на която е Специалният представител Батили, е предоставила техническа експертиза на либийските институции за изготвянето на изборните закони.

Също така Батили подчертава, че изборната кампания трябва да се проведе в условия на „мирно съревнование между виждания и политически програми, а не да се превръща в повод за използване на реч на омразата и насилие“.

Основните притеснения на работещите групи по изборното законодателство се въртят около Конституционна поправка номер 13, която дефинира ролите на президент, министър-председател и Парламент, както и очертава времево провеждането на избори за тези длъжности.

Според доклада на Батили пред Съвета за сигурност Международната общност трябва да остане бдителна по отношение на работата на институциите и политическите фигури в Либия.

Влошена ситуация с човешките права

Въпреки политическите и военни успехи, ситуацията с човешките права в Либия продължава да бъде тежка. Свободата на мирна гражданска инициатива и сдружения е ограничена. Освен доклада на Батили, това казва и Неправителствената организация „Human Rights Watch“ (в превод „Наблюдение на човешките права“).

Либийското законодателство от ерата на Муамар Кадафи възпрепятства регистрирането на национални и международни неправителствени организации, но в последните месеци тези ограничения значително се увеличават. През март Правният департамент на Върховния съдебен съвет обявява всички граждански организации, които не отговарят на изискванията на Закона за неправителствените организации от 2001г., за нелегални.

Законът от 2001г. позволява регистрирането единствено на организации, които имат за цел извършването на социални, културни, спортни, дарителски и хуманитарни дейности. Не са включени дейности в полето на човешките права. Същият закон позволява на властите да се намесват в управлението на организации и да ги разпускат без съдебно решение. Либийският Наказателен кодекс предвижда сурови наказания за учредяването на „нелегални“ организации, включително смърт.

От края на 2022г. властите в Либия ограничават визите за влизане в страната на не-либийски членове на персонала на хуманитарни организации, включително Human Rights Watch. Мерките засягат дори агенции, свързани с ООН.

Засилване на медиацията

Докладът на Батили пред Съвета за сигурност завършва с уверение, че Мисията на ООН в Либия ще засилва помощта и медиацията си по всички линии чрез нейния всеобхватен подход, за да подпомага реализирането на всички политически, правни и военни изисквания за провеждането на избори тази година.

 

Автор: Мая Ана Антова