Конференция за биоразнообразието в Корея очертава нови пътища

0
925

Страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) свикаха среща миналия понеделник, тъй като тогава излезе и нов доклад на ООН за състояние на биоразнообразието. Докладът предупреждава, че постигането на глобалните цели до 2020 г., изисква по-ефективно използване на земните, водните, енергийните и материални ресурси.

„Необходими са смели и иновативни действия, за да отговорят правителствата на поставените цели по Стратегическия план за биоразнообразие и неговите цели от Аичи до 2020 г.,“ заявиха от Секретариата по Конвенцията в Монреал. Договорените 20 цели бяха приети през 2010 г. в японския гради Нагоя, административен център на префектура Айчи.

Докладът, Перспективи пред глобалното разнообразие 4, бе публикуван на 6 октомври, преди 12-то заседание на Конференцията на страните по КБР (COP-12), в Пхьончхан, Република Корея. В доклада е проследен напредъка по осъществяването на 20-те цели и обръща внимание на последиците от по-обхватно устойчиво развитие, през този век.

Създаването на стратегия за значително увеличаване на ресурсите, необходими за опазване на биоразнообразието, е един от основните резултати, очаквани от COP-12.

По време на откриването на COP-12, изпълнителният директор на Програмата за околната среда на ООН (UNEP), Ачим Стейнър, призова за по-голяма финансова инвестиция и политически действия за защита на биоразнообразието. „Проучванията показват, че ако не променим действията си, ще бъде трудно да постигнем целите, заложени в КБР, тъй като натискът върху природата се увеличава,“ добави г-н Стейнър.

Генералният секретар на ООН, Бан Ки-Мун, подчерта връзката между биоразнообразието и устойчивото развитие, като призова страните членки и заинтересованите страни да вземат под внимание заключенията на доклада, особено при плановете си за постигане на 20-те цели.

Въпреки че докладът показва „значителен напредък“ при постигането на някои от компонентите по целите, се посочва още, че „постигането на тези общи цели изисква промени в обществото, включително и по-ефективно използване на земни, водни, енергийни и материални ресурси, преосмисляне на потребителските ни навици и сериозни трансформации в системите ни за хранително производство.“

Според доклада е отчетен напредък по 11 цели (защитени зони), 16 (достъп и споделяне на ползите от генетични ресурси) и 17 (стратегии за биоразнообразие и планове за действие).

„Необходими са повече усилия“ за постигането на 5 цели (намаляване загубите на всички природни местообитания, включително гори), 8 (намаляване на замърсяването), 10 (намаляване множествения натиск върху екосистемите, уязвими към климатичните промени, окисляване на океаните, пример Кораловите рифове), 12 (предотвратяване изчезването на застрашени видове) и 15 (възстановяване на екосистеми и развитие на устойчивостта).

В заключението на доклада се посочва, че „с напредъка, постигнат до момента, са възможни правдоподобни пътища за прекратяване на загубите, свързани с биологичното разнообразие, както и постигане на глобалните цели, свързани с климатичните промени, деградацията на земите и устойчивото развитие.“

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова