Консенсус върху новите договорки за постигане на устойчиво развитие след 2015

0
1622

SDGs-featured-image-REV

Снимки: UN

Нова амбициозна договореност ще сложи край на бедността до 2030 г. и ще промотира универсален икономически просперитет, социално развитие и защита на околната среда.  

193те държави членки на ООН постигнаха съгласие във финалния документ, който ще постави началото на новата наженда за устойчиво развитие и ще бъде приет този септември от световните лидери по време на Срещата на върха за устойчиво развитие в Ню Йорк.

Завършвайки процс на обсъждане, който продължи повече от 2 години и стана причина за безпрецедентното участие на граждански организации, държавите постигнаха съгласие за амбициозен дневен ред, който съдържа 17 нови цели за устойчиво развитие, които целят да сложат край на бедността, да промотират просперитет и благосъстояние на хората, докато същевременно се опазва околната среда до 2030 г.

Главният секретар на ООН Бан Ки-Мун приветства решението, споделяйки, че „то включва универсален, трансформиращ и интегриран план, който бележи историческа повратна точка в нашия свят“. Господин Ки-Мун казва, че сепремврийската среща на върха, където новият дневен ред ще бъде приет, „ще отбележи нова ера в устойчивото развитие, в която бедността ще бъде ликвидирана, просперитетът ще бъде споделен и ще бъде поставен фокус върху основните двигатели на климатичните промени“. Той добави, че сиситемата на ООН е в готовност да подкрепи въвеждането на този нов план, който ще надгради успешния резултат на Третата международна конференция за финансиране за развитие в Адис Абеба, и която, както той каза, също ще допринесе за постигане на смислено споразумение на COP21 в Париж през декември. Повече от 150 световни лидери се очаква да посетят Срещата на върха за устойчиво развитие в централата на ООН в Ню Йорк между 25 и 27 септември, за да приемат формално документите, които влизат в новия дневен ред за устойчиво развитие.

Новият дневен ред за устойчиво развитие се базира върху добрия опит от Целите на хилядолетието, които помогнаха на повече от 700 милиона човека да преодолеят бедността. Осемте Цели на хилядолетието, приети през 2000 г., бяха насочени към набор от въпроси като намаляване на бедността, глада, болестите, неравенството между половете, както и достъпа до вода и канализация до 2015 г. Новите цели за устойчиво развитие и по-обширният дневен ред отива още по-далече, адресирайки основните признаци на бедността и универсалната нужда от развитие, която е характерна за всички хора.

Преамбюлът към текста от 29 страници „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие“ казва следното „Ние сме си поставили цел да освободим човешката раса от тиранията на бедността и искаме да оздравим и обезпечим нашата планета.“ И продължава „Ние сме готови да предприемем смелите и трансформиращи стъпки, от които се нуждаем спешно, за да променим света към по-утойчива посока на развитие. Тръгвайки на това колективно пътешествие, ние се надяваме, че никой няма да бъде изоставен.“

Рио +20 и интерправителственият процес  

По време на конференцията Рио +20 през 2012, държавите членки се съгласиха да започнат процес на прилагане на целите за устойчиво развитие, които да надградят Целите на хилядолетието. Целите на хилдяолетието доказаха, че поставянето на цели може да освободи милиони от бедността, да подобри живота и да предостави обширни нови възможности за по-добър живот. Има съгласие, че новите цели ще бъдат глобални по природа и универслно приложими за всички държави, като взимат предвид различни национални действителности, капацитет и ниво на развитие, също така приемайки националните политики и приоритети.

Преговорите бяха фасилитирани от постоянния представител на Ирландия в ООН, посланик Дейвид Донъхи и  постоянния представител на Кения в ООН, посланик Мачария Камау, през двете години, в които се провеждаха. Включващото и прозрачно консултиране от държавите членки, със засиленото участие на обществени организации и други партньори, послужиха като база за заключение на междуправителствените преговори в появяващия се универсален и центриран към хората дневен ред.

Ключови елементи на финалния документ 

Финалният документ подчертава борбата с бедността като основна цел на новия дневен ред за развитие и поставя в центъра си икономическите, социални и свързаните с околна среда измерения на устойчивото развитие. Надграждащият се дневен ред за развитие е уникален с това, че подтиква към действие всички държави –  бедни, богати и със средни доходи. Държавите членки обещават, че тръгвайки на това пътуване заедно никой няма да бъде изоставен. Петте П-та (от английски – ред. бел.) – хора, планета, просперитет, мир и партньорство – покриват обширността на дневния ред.

17те цели за устойчиво развитие и 169те точки на стремеж целят да се насочът към ключови бариери за устойчиво развитие като неравенство, неустойчиви консумация и производство, неадекватна инфраструктура и липса на подходящи работни места. Измерението околна среда за устойчиво развитие се концентрира върху океанските и морски ресурси, както и върху екосистемите и биоразнообразието, поставяйки ключови цели в центъра на таргетирания план. Способите за прилагане на плана, описани във финалния документ, съвпадат с амбициозния план, фокусирайки се върху фаинансии, технологии и развитие на капацитета. В допълнение на основния план за прилагане на дневния ред, специфични подходи са приложени към различните цели за устойчиво развитие.

Страните членки предупреждават, че желаната трансформация ще бъде постигната чрез отдалечаване от „традиционните практики“ и че международно коопериране ще бъде необходимо на много фронтове. Дневният ред призовава към ревитализиране, глобално партньорство за устойчиво развитие, включително парньорство с много участващи страни. Дневният ред, също така, призовава за повишаване изграждането на капацитет и по-добри данни и статистика за измерването на устойчиво развитие.

Подходящо структурираната обратна връзка и последващите резултати – главен елемент от финалния документ – ще са от голямо значение за подкрепа на прилагането на новия дневен ред. Политическият форум на високо ниво за въпросите на устойчивото развитие, създаден след конферецнията Рио +20, ще служи като последващ елемент и обратна връзка – допълнение и ще играе ключова роля. Генералното събрание, икономическият и социален съвет и специализирани агенции също ще се включат в преглеждане на прогреса в различни области.

Базиран на финалния документ от Целите на хилядолетието, новият дневен ред ще включва „Механизъм за фасилитиране на технологиите“,  за подкрепа на новите цели, базирано на колаборирането между различните страни между Страните членки, гражданското общество, бизнесът, научната общност и системата от агенции на ООН. Мехнизмът, който е приет в Адис Абеба през юли, ще има екип, който да отговаря за взаимовръзката между агенциите, форум за наука, технологии и иновации и онлайн платформа за участие.

Успешният резултат от конференцията в Адис Абеба дава позитивен сигнал за последния рунд преговори за развитието след 2015 г. Очаква се консенсусът, постигнат във финалния документ, да даде възможност за преговори върху нова договореност по въпроса за климатичните промени и да кулминира на Конференцията за климатичните промени в Париж от 30 ноември до 11 декември 2015 г.

Чернова на споразумението: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015

Източник: ООН 

Изготвил: Яна Дончева