Ливан: Специален координатор на ООН се срещна с министър-председателя

0
757
12-29-2014Lebanon_Plumbly
Специалният координатор за Ливан, Дерек Плъмбли (вляво), и министър-председателя, Тамам Салам (вдясно). UNSCOL

Специалният координатор на ООН за Ливан, Дерек Плъмбли, се срещна вчера (29.12.) с министър-председателя, Тамам Салам, за да обсъдят сериозни предизвикателства в областта на сигурността, пред които бе изправена страната тази година, както и постигнатия напредък за насърчаване на диалога между политическите партии.

„Обсъдихме ситуацията със сигурността, както и прилагането на Резолюция 1701 и решаващата роля на армията, както на юг, така и на други места в страната,“ заяви г-н Плъмбли.

През 2006 г. Съветът за сигурност прие единодушно Резолюция 1701, която призовава за прекратяване на военните действия между Хизбула и Израел.

„Отдавам почит на силите за сигурност на Ливан, особено на армията, за всички усилия и жертви, които са направени, за да се защити страната, в условията на сериозните предизвикателства през 2014 г. Сърдечно приветствам и постигнатия напредък в осигуряването на международна подкрепа за ливанската армия, което бе основна грижа на Организацията на обединените нации.“

Г-н Плъмбли благодари и на министър-председателя за ролята му, при финалзиирането и стартирането на Плана за разрешаването на кризисни ситуации на Ливан, съвместно със Заместник-генералния секретар на ООН, Ян Елиасон, по-рано този месец.

„Обсъдихме какви стъпки трябва да бъдат предприети, за да се подпомогне гарантирането на подходящ и достатъчен международен отговор на плана,“ заяви Специалният координатор.

Г-н Плъмбли приветства инициативите по отношение диалога между политическите партии в Ливан, включително и срещата, проведена миналата седмица между движение Бъдеще и Хизбула, под егидата на председателя на парламента.

„Очевидно е, че диалогът е важен за единството и стабилността, в тези трудни времена. Много се надявам, че тези стъпки ще допринесат за решаването на нерешените въпроси, както и, на първо място, вакантното място в президентството,“ заяви той.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова