Мисията на ООН в Южен Судан приветства ангажимента за прекратяване на сексуалното насилие

0
832
02-18-2015Bangura_SSudan
Снимка: UNMISS/Isaac Alebe Avoro Lu’ba

Всяко мирно споразумение, целящо прекратяване на конфликта в Южен Судан, следва да отразява ангажиментите, поети в края на 2014 г., за да се гарантира на сексуално-насилствените престъпления, заяви Специалният представител на Генералния секретар на ООН относно сексуалното насилие по време на конфликти.

„Запознах се с комюникето за предотвратяване на конфликти, свързани със сексуалното насилие, издадено от Риек Марчар, от името на Суданското народно-освободително движение/ Суданска народно-освободителна армия (SPLM / SPLA), в опозиция, на 18 декември 2014 г.,“ заяви Зайнаб Хава Бангура.

В прессъобщение, публикувано вчера (18.02.), г-жа Бангура заяви, че е „доволна от ангажимента, поет от SPLM / SPLA в опозиция, за издаване ясни заповеди, забраняващи сексуално насилие, разследване предполагаеми нарушения своевременно, и засилване на тяхната военна и правосъдна система за гарантиране на отчетност за насилствено-сексуални престъпления.“

Тя отбеляза също, че ангажиментите, поети в комюникето, трябва да бъдат отразени във всеки мирен договор в Южен Судан за прекратяване на конфликта, който бе предизвикан от политическото съперничество между президента Салва Кийр и бившия му заместник-председател, г-н Мачар.

„От решаващо значение е, че Комюникето също се ангажира да улесни мониторинга на сексуално насилие, в рамките на споразумението за прекратяване на враждебните действия, и да се гарантира, че този въпрос е отразен в специалните разпоредби на всяко споразумение за мир, включително тези, свързани с договорености за сигурност и преходни правосъдни механизми, и да гарантира, че лицата, отговорни за сексуално насилие, са изключени от разпоредби за амнистия,“ заяви г-жа Бангура.

„Окуражавам SPLM/SPLA в опозиция да превърнат тези ангажименти в действие, за да се подсигури ефективна защита на жени, деца и мъже в Южен Судан от сексуално насилие“, заяви тя.

Южен Судан е изправен пред значителни хуманитарни предизвикателства, които са се увеличили значително след бума на насилието в страната, от средата на декември 2013 г., което бе и причина близо 100 000 цивилни да потърсят убежище в базите на ООН в страната.

Кризата стана причина за изселването на около 1,9 милиона души и изложи над 7 милиона ​​ на риск от глад и болести в Южен Судан, който се превърна в най-новата държава на света през 2011 г.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова