Новият президент на Икономическия и социален съвет на ООН цели облекчаване на кризите, погълнали нашето общество

Посланикът на България в ООН встъпи като президент на Икономическия и социален съвет на ООН на 25 юли. Тя обеща да гради върху „солидната основа“, оставена от оттеглящия се ръководител и неговия кабинет, за да превърне света в едно „по-добро място за хората днес и в бъдеще.“

0
397

Във встъпителното си слово посланик Лъчезара Стоева заяви, че за нея е „чест и смирение“ да бъде избрана за ръководител на един от главните органи на ООН и отбеляза, че предстоящата сесия на Общото събрание на организацията ще представлява „особено предизвикателство за света.

В допълнение към възстановяването от COVID-19 тя подчерта продължаващата война в Украйна, която „предизвика огромна продоволствена несигурност, енергиен недостиг и финансова криза.

Новият ръководител на ИКОСОС подробно уточни инициативите за подпомагане на преодоляването на „кризите, които са погълнали обществото ни.

Посланик Стоева заяви, че първият ѝ приоритет е да гарантира, че Съветът и Политическият форум на високо равнище предоставят „солидни, основани на доказателства, иновативни и приложими политически насоки“ за ограничаване и справяне с въздействието на пандемията върху Целите за устойчиво развитие (ЦУР).

На второ място, тя има за цел преодоляване на „голямата финансова пропаст“, която рязко намали способността на много развиващи се нации да се възстановят.

Третият ѝ приоритет е осигуряването на напредък в подготовката за срещата на върха относно ЦУР, която ще се проведе през септември 2023 г., чрез даване на тласък и съживяване на „страстта, която характеризира разработването и изпълнението на целите за устойчиво развитие.

Четвъртата ѝ цел е да надгради успеха на тазгодишното заседание по хуманитарни въпроси, за да „подкрепи и укрепи“ ООН и нейните партньори в преодоляването на „дълбоки хуманитарни предизвикателства“ в световен мащаб.

На пето място, посланик Стоева има за цел да предприеме действия във връзка с препоръките, отправени към ИКОСОС в плана за действие „Нашата обща програма“ на генералния секретар, а на шесто – да осигури по-добър достъп до младежта, гражданското общество и други.

Последният ѝ приоритет ще бъде изпълнението на препоръките, приети от Общото събрание през юни 2021 г., за реформиране на работата на ИКОСОС и Политическия форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие.

Посланик Стоева пое задълженията си на постоянен представител на България в ООН през февруари миналата година. Служила е като заместник-председател на ИКОСОС, отговарящ за сегмента за управление, където успешно е ръководила обзора на Съвета относно функционалните комисии и специализираните органи.

Превод: Каролина Величкова