Новите членове на Съвета за сигурност на ООН

0
50
Източник: UN News

В четвъртък Общото събрание на ООН избра Гърция, Дания, Пакистан, Панама и Сомалия за непостоянни членове на Съвета за сигурност за двугодишен мандат, който започва на 1 януари следващата година.

Те ще заменят Еквадор, Малта, Мозамбик, Швейцария и Япония, чиито мандати приключват на 31 декември.

При тайно гласуване избраните страни получиха необходимото мнозинство от две трети от присъстващите и гласуващи държави – членки в 193-членното Общо събрание.

Новите членове ще се присъединят към досегашните съществуващи непостоянни членове: Алжир, Гвиана, Република Корея, Сиера Леоне и Словения, чиито мандати започнаха на 1 януари. Петте постоянни членове на Съвета, които имат право на вето, са: Китай, Обединеното кралство, Русия, Съединените щати и Франция.

Съгласно Устава на ООН 15-членният Съвет за сигурност носи основната отговорност за поддържането на международния мир и сигурност, а всички държави-членки са длъжни да се съобразяват с неговите решения.

Регионални групи

Десетте непостоянни места в Съвета за сигурност са разпределени според четири регионални групи: Африка и Азия; Източна Европа; Карибския басейн и Латинска Америка; и група на западноевропейските и други държави.

Тази година кандидатите се бориха за пет места в рамките на три регионални групи: две за Африка, Азия и Тихоокеанския регион (по едно); едно за Латинска Америка и Карибите; и две за Западна Европа и други държави.

Новоизбраните членове бяха одобрени от съответните си регионални групи и се кандидатираха до голяма степен без оспорване.

Резултати от гласуването

Общо 190 държави – членки участваха в изборите, които изискваха само един тур на гласуване.

В групата на Африка и Азиатско – тихоокеанския регион Пакистан получи 182 гласа, а Сомалия – 179 гласа, като пет държави се въздържаха.

В групата на Латинска Америка и Карибския басейн Панама получи 183 гласа, а Аржентина – един, като шест държави се въздържаха.

В групата на Западноевропейските и други държави Дания получи 184 гласа, Гърция – 182 гласа, Италия и Норвегия – по един глас против; две държави се въздържаха.

Източник: UN News

Превод: Йоана Евгениева