Нова Зеландия публикува първия си национален план за защита срещу бедствия, предизвикани от климата

0
334
Източник: Pixabay

Министърът на климатичните промени Джеймс Шоу каза, че целта е хората да бъдат подготвени, „така че когато настъпят климатични явления, животът им да може да продължи“.

Страната обяви националния си план за подготовка за наводненията, пожарите и покачването на морското равнище, които очаква да се отприщят от климатичната криза през следващите години.

Вече видяхме какво може да се случи. Тежките метеорологични явления, които доскоро изглеждаха немислими, сега се развиват с темпове и интензивност, каквито никога досега не сме наблюдавали“, заяви министърът.

Публикуването на Плана за адаптиране към климата идва след седмици на опасно време и наводнения в Нова Зеландия.

Той е съсредоточен основно върху подготовката на хората, бизнеса и местните власти, като гарантира, че те са адекватно информирани за рисковете и ги отчитат в процеса на планиране.

Част от промените задължават градските съвети да предоставят информация за климатичните рискове на бъдещи купувачи на жилища, да отчитат изменението на климата в разпоредбите за устройствено планиране и да създават публични портали, съдържащи актуална информация за това как климатичната криза се отразява в конкретни региони на страната.

Превод: Каролина Величкова