Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/unabgx22/subdomains/news.unabg.org/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/unabgx22/subdomains/news.unabg.org/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/unabgx22/subdomains/news.unabg.org/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/unabgx22/subdomains/news.unabg.org/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPosts() expected to be a reference, value given in /home/unabgx22/subdomains/news.unabg.org/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/unabgx22/subdomains/news.unabg.org/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Почвата на Земята е в риск - UNA News Bulgaria
Home Без категория Почвата на Земята е в риск

Почвата на Земята е в риск

0
Почвата на Земята е в риск
Източник: FAO

Според Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) до 2050 г. 90 % от горния почвен слой на Земята вероятно ще бъде застрашен.

В стремежа си да защити почвата в световен мащаб и да помогне на земеделските стопани, ФАО предупреди, че за пет секунди ерозията се равнява на едно футболно игрище.

Възстановяването е трудно, защото само няколко сантиметра от горния почвен слой се образуват за около хиляда години. Сега агенцията на ООН призовава за повече действия от страна на държавите и партньорите, които през последното десетилетие са подписали Глобалното партньорство за почвите (ОСП).

Петте ключови действия, за които ФАО призовава, възлагат на гражданите, правителствата и международните институции да предприемат по-активни мерки за наблюдение и грижа за почвата.

Едно от постиженията на ОСП досега е партньорството със земеделските стопани и местните власти за подобряване на състоянието на почвите.

Започнати са програми за подобряване на количеството органична материя в почвата “чрез възприемане на практики като използване на покривни култури, сеитбооборот и агролесовъдство”, казва ФАО.

Коста Рика и Мексико се присъединиха към тези практики и обучиха земеделските стопани в използването на така наречените “покривни култури”, които предотвратяват ерозията, в сеитбооборот и засаждане на дървета.

Освен това ОСП разшири събирането на данни под формата на цифрово картографиране на почвите. Технологията информира политиците за почвените условия и им дава възможност да вземат информирани решения за овладяването на деградацията на почвите.

Чрез ОСП ФАО също призова за координиране и интегриране на устойчиви практики чрез инвестиции в развитието и образованието.

Тези внимателно планирани програми улесняват трансфера на информация и технологии, свързани с анализа и здравето на почвите.

Кампании като Международната година на почвите и Световния ден на почвите имат за цел да повишат осведомеността на младите хора за почвите и да увеличат участието им в предотвратяването на по-нататъшното им влошаване.

Изготвянето на документи като Актуализирания вариант на световната харта за почвата и Международния кодекс за поведение при управлението на пестициди допринасят за ценни насоки от страна на ОСП за националните правителства.

Петте постижения, описани по-горе, представляват стратегия в рамките на системата на ООН за спиране на деградацията на почвите в подкрепа на устойчивото земеделие в световен мащаб.

Източници:UN

Превод: Камелия Григорова

 


Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /home/unabgx22/subdomains/news.unabg.org/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Copy link
Powered by Social Snap