ООН: Борбата срещу детския труд в Косово набира скорост

0
923

11-15-2012childlabour

Снимка: ILO

Международната организация на труда (ILO) насочи внимание към борбата с детския труд в Косово, където деца на 10-годишна възраст, са принудени да работят на сметища или на полетата, рискувайки здравето си, и отбеляза, че е постигнат напредък към отстраняване на тези „неприемливи начини за предоставяне на финансова подкрепа на семейството.“

„Публичните институции, общностите и семействата, всички имат своя дял в борбата с тези злоупотреби и те трябва да действат“, заяви Линдита Боштракай, мениджър Национална програма на МОТ, по проекта за детския труд в Косово.

За да илюстрира тежкото положение на семействата, принудени да изпратят децата си да работят, МОТ се фокусира върху историята на Севдиже Морина, майка на пет деца в косовското село Враяк, чийто деца помагат с трудната селскостопанска работа – добив на лук и грозде.

„Бях принудена да ги спра от училище, така че да работят повече на полето и лозето“, разказва тя, като добавя, че децата често се справят с пестициди и опасни инструменти.

Нейната 12-годишна дъщеря, Хаксере, разказа: „Има случаи, когато сме се наранявали, докато сме копаели. А веднъж си срязах ръката с брадва. Тъй като не разполагаме с кола или друг транспорт, трябваше да извървим шестте километра от Враяк до Раткоц, за да вземе отидем в болница. “

Агенцията на ООН съобщи, че десетки деца събират отпадъците на местно сметище в Кошова, малко селце в покрайнините на северния град Митровица. „Често се нараняват, когато събират боклука или тичам да посрещнат новия камион на сметището. Бързат, защото победителят в надпреварата, взима всичко и пълни своята кошница сам. Всеки приема това мълчаливо споразумение за избягване на боеве между децата. “

От МОТ съобщиха, че заедно с Министерство на труда и социалните грижи в Косово, работят, за да намерят бързи и адекватни решения, като до момента, проектът е довел до формулирането на План за действие за предотвратяване и премахване на най-тежките форми на детския труд в Косово.

Така наречената административна инструкция 05/2013 за предотвратяване и забрана на опасния детски труд в Косово, бе одобрена през юли 2014 г., като съдържа и актуализиран Списък с опасности при детския труд, изготвен с помощта на МОТ.

От март 2013 г., членовете на Търговската камара на Косово, са длъжни да спазват четирите основни принципа за труд на МОТ, включително правото на свобода на сдружаване и колективно договаряне, както и премахване на детския труд, принудителния труд и дискриминацията на работното място.

Досега, според МОТ, 40 членове на Търговската камара са приели етични кодекси относно борбата с детския труд в своите вериги за доставки и общности. Освен това въпросите за безопасност и здраве, ще бъдат включени в задължителното образование (8. и 9. клас) и гимназиалните учебните програми.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова