ООН и ЕС със засилени мерки срещу епидемия от шап на Балканите

0
1574
02-09-2015Foot_Mouth
Снимка: FAO

Организацията за прехрана и земеделие към ООН (FAO) се присъедини към Европейския съюз, за да помогне да се повиши подготовката на балканските държави, за всяко възможно огнище на шап, чрез провеждане на симулации на планове за бързо реагиране при извънредни ситуации.

На Балканите е отделено специално внимание от страна на Европейската комисия за контрол на болестта шап, секретариата на която се основава на Организацията за прехрана и земеделие (FAO), заради близостта си до заразените страни на юг и изток и защото регионът включва както страни, част от ЕС, така и държави извън ЕС.

„Изпълнението на симулации на Балканите е важно за страните, като се предоставя възможност за провеждане на първия тест за тяхното състояние на готовност, от последната голяма криза в региона през 2011 г., когато България трябваше да контролира огнища в дивата природа и сред домашни животни „, заяви Кейт Сумптион, изпълнителен секретар на Комисията, след упражнението.

България, Сърбия и Македония, бяха темите на настолната симулация, където държавните ветеринарни служби прогнозираха едновременното избухването на шап в трите страни, провериха уменията на участващите страни за предотвратяване разпространението, както и тяхната координация и сътрудничество.

„Наблюдателите бяха впечатлени от отговора“, заяви г-н Сумптион. „Упражнението изпълни своята цел за тестване управлението при отговор на сложно и развиващо се шап огнище, включително тестване капацитет за общуване, в рамките на и между държавите, както и с международни организации, така и способността да се даде приоритет на задачите на национално и местно ниво.“

Въпреки че не е опасен за човешкото здраве, шап, който е вирус, засягащ двукопитни животни като говеда, биволи, свине, овце, кози и елени, причинява сериозни производствени загуби, ограничения върху международната търговия и може да повлияе на различни дейности, включително туризма.

Бум на шап в Обединеното кралство през 2001 г. струва на страната около 16 милиарда долара и близо 10 милиона овце и говеда бяха умъртвени, за да се спре по-нататъшното разпространение на вируса.

Около 40 страни, всяка година, декларират епидемии, въпреки че в момента страните, членки на Европейския съюз, са без вируси, то той е наличен в някои части на съседните на ЕС страни и в около 100 държави в Африка, Близкия изток, големи части от Евразия и някои области в Южна Америка.

През последните години Комисията, която работи по мащабна програма за укрепване капацитета на ветеринарните служби в Европа, е обучила около 500 ветеринарни лекари в Европа, как да се справят незабавно с вируса. Комисията е установила и спешни обучения на ветеринарните лекари, за кризисни ситуации и е устроила и „банка за знания“, за да обменят опит и да подобрят симулационните упражнения.

Втора учебна симулация в няколко страни на Балканите, е планира през юли, която има за цел да включи изводите от неотдавнашното упражняване и включване и на полеви дейности.

„Симулационните упражнения са ефективен начин за идентифициране на слабостите, които биха могли да доведат до катастрофални последици в истинска криза, и за привличане вниманието към необходимостта от инвестиции за подготовка“, добави още г-н Сумптион.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова