ООН: Природните бедствия в Азия и Тихоокеанския регион са засегнали около 80 милиона души

0
1137
442740Pakistan_Flood
UN Photo/WFP/Amjad Jamal

Когато лидери и политици от цяла Азия и Тихоокеанския регион, се съберат следващия месец в Япония, за да обсъдят как да се намалят рисковете от бедствия, техен основен приоритет ще бъде изграждането на устойчивост в регион, в който е имало около 80 милиона души,  засегнати и близо 60 милиарда долара икономически загуби, понесени от природни бедствия през изминалата 2014 година.

Това се посочва в доклада Природните бедствия в Азия и Тихия океан: 2014 година, в доклада, публикуван в сряда (25.02.) от Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихоокеанския район (ESCAP). В доклада се казва, че повече от половината от световните 226 природни бедствия, са били  в района на Азия и Тихоокеанския регион, миналата година.

И въпреки че бе година без нито една мащабна катастрофа, причинена от земетресение или цунами, регионът бе жертва на силни бури, трансгранични наводнения и свлачища, които представляват 85% от всички бедствия.

В допълнение, повече от 6000 смъртни случаи са причинени от природни бедствия, в сравнение с 18 744 смъртни случая през 2013 г., и около 79,6 милиона души са засегнати от природни бедствия в цяла Азия и Тихоокеанския район, се казва в доклада.

Икономическите загуби, дължащи се на природни бедствия през 2014 г., също остават високи, в размер на около 59,6 милиарда долара, което подчертава липсата на икономическа стабилност в региона, се казва в доклада, който представя диагностичен анализ на състоянието на устойчивостта в региона.

В доклада се отбелязва, че най-високи икономически загуби в Азия и Тихия океан, бяха направени от наводненията при речните басейни (16 милиарда долара) и циклона ХудХуд (11 милиарда долара) в Индия, следвани от земетресението Лудиан в Китай (6 милиарда долара) и тропическите циклони Линглинг и Кажики в Япония (5,2 милиарда долара).

Районът е в голяма степен неподготвен да се справи с трансграничните наводнения и свлачища, се казва в доклада.

„Такива бедствия, които могат да бъдат във възход, поради климатичните промени, изискват по-добър регионален обмен на информация и съвместно координиране на операциите за ефективно ранно предупреждение и евакуации. Докладът призовава за засилено регионално сътрудничество за справяне с трансгранични бедствия.“

ESCAP отбелязва, че неговите констатации показват как готовността за силна буря, чрез ефективни системи за ранно предупреждение, значително е намалила броя на загиналите.

„Един важен урок от 2014 г. е, че системите за ранно предупреждение спасяват животи“, заяви Шамика Сириманне, директор на подразделението на ESCAP за намаляване риска от природни бедствия.

ESCAP заяви, че лидерите и хората, вземащи решения в цяла Азия и Тихоокеанския регион, се готвят да финализират новата глобална рамка за намаляване риска от бедствия, която ще е продължение на Рамката за действие от Хиого 2005-2015 г., по време на конференцията, която ще се проведе следващия месец в Сендай, Япония, и за която се очаква да привлече около 8000 участници.

„Уроците от 2014 г. ясно показват, че изграждането на устойчивост, остава основен приоритет в защита на човешкия живот и имущество в Азиатския и Тихоокеанския регион“ се казва в доклада.

Рамката за действие от Хиого (HFA) е първият план, в който се обяснява, описва и предоставя в детайли работата, която се изисква от всички различни сектори и дейности, за да се намалят загубите от бедствия.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова