ООН приветства стъпките за елиминиране закона, който забранява мирни протести в Австралия

0
1006
06-21-2012mainakiai
UN Photo/Jean-Marc Ferré

На 04.03., експерт по правата на човека на ООН приветства хода, направен в Австралия, за да се отменят ограничителните закони, които регулират протести, и насърчи реверсирането на всяко законодателство, което ограничава правото на свобода на мирни събрания.

Маина Киай, който бе назначен за Специален докладчик за правото на свобода на мирни събирания и сдружавания през май 2011 г., заяви, че приветства правителството на щата Виктория за намерението за оттеглянето на щатския закон от 2014 г., който дава на полицаите широки правомощия да разпръскват протестиращите, които може да пречат на сгради или на трафик или „причиняват страх от насилие сред хората“.

„Публичното пространство трябва да бъде на разположение за отделни лица и групи, за да могат да упражняват своите основни свободи“, каза г-н Киай. „Властите не само имат задължение да защитават обществената сигурност и ред, както и правата и свободите на другите, но и задължението да улеснят провеждането на мирни събрания“.

Законите от ​​2014 г. позволяват на органите на реда да налагат строги санкции на нарушителите, включително арест, глоби, и забрана на физически лица да влизат в определени обществени пространства, за срок до една година.

„Прилагането на закона включва прилагането на законодателството за правата на човека, без които нямаше да има сигурност, нито справедливост“, каза г-н Киай, който по-рано е служил като директор на Amnesty International-Африка, наред с други важни позиции.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова