ООН приветства усилията на Филипините за защита на бежанците и лицата без гражданство

0
562

Агенцията за бежанците към ООН похвали Филипините за това, че е първата страна в Азиятско-тихо-океанския регион, която установява процедура за защита на бежанците и лицата без гражданство. От 6.11.2012г. влиза в сила нова процедура за определяне на статута на бежанците и лицата без граждан-ство, която свидетелства, че Филипините изпълнява задълженията си по силата на Конвенцията за статута на лицата без гражданство.

Миналата година Филипините стана първият член на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, която ратифицира конвенцията от 1954 година, гарантираща условията на сигурност, при които живеят лицата без гражданство, докато придобият такова.

Представител на ВКБООН във Филипините изказа мнение, че новата система ще осигури защита на възможно най-голям брой бежанци и лица без гражданство. Търсещите убежище имат право на адво-кат и преводач, и не могат да бъдат депортирани. Предвидени са специални мерки за децата без при-дружител. Правителството формира специална секция, която да се защитава правата на бежанците. Тя ще координира действията си с други агенции, за да се намали броя на лица без гражданство.

Филипините, след Молдова и Грузия, стават третата страна в света, която след миналогодишната сре-ща на държавите установява процедура за определяне на статута на лицата без гражданство.

Източник

Снимка

SHARE
Previous articleЕвропа стачкува против строгите икономии
Next articleВертикално земеделие – бъдещото земеделие?
UNA News Bulgaria е онлайн медия с идеална цел, която представя широк кръг от международни и вътрешнополитически теми. Освен да се информирате за важните събития, случили се през седмицата, ще намерите и теми, които не се засягат толкова често в българското медийно пространство. Платформата е създадена и се поддържа изцяло от екип от млади хора, част от Дружество за Обединените нации в България.

NO COMMENTS