Вертикално земеделие – бъдещото земеделие?

0
2786

За вертикално земеделие се говори от години насам, но Сингапур реализира на практика тази идеята. Малката държава, която внася повече от 90% от зеленчуците на пазара си, открива пърата вертикална ферма с търговско значение. Очаква се отглеждането на повече от половин тон зеленчуци годишно. Товз би представлявало чудесна възможност за таква страна с малко обработваема земя и голямо за площта си население.

Идеята за вертикално земеделие е разработена по-подробно от Диксон Диспомие, преподавател в Колумбийксия университет.Първоначално университетски проект, през 1999г. професорът обръща внимание на многобройните качества на тази пркатика. Диспомие споделя, че отглеждането на зеленчуци и други растения във вертикални конструкции има значителни преимущества. Спестява вода, няма нужда от използването на пестициди, освен това трактори и други машини за обработване на земя също са непотребни а с това се спестява замърсяването на околната среда. Би могло да се впише прекрасно в практиките на земеделие на малки държави или такива с неблагоприятен климат, тъй като не зависи от благоприятните или неблагоприятни условия на околната среда.

Населението на Земята непрекъснато се увеличава и изхранването му става все по трудна задача и предполага все повече проблеми. Земеделските площи са ограничени, и е нужно намирането на добър начин за набавяне на нужните хранителни ресурси за всички. Вертикалното фермерство е все още в начален стадий на развитие и не е ясно дали ще дава желаните резултати, как ще бъде разработено и дали изобщо е решение на проблемите, свързани с изхранването на планетата. Едно е сигурно –  това е доказателство, че ако искаме различни резултати, трябва да опитваме различни подходи.

източник: http://www.takepart.com/article/2012/11/03/singapore-opens-its-first-commercial-vertical-farm?cmpid=tp-ptnr-sustainableman

фотогтрафия: http://beccafoster.wordpress.com/