ООН с Конференция в областта на туризма и културата в Камбоджа

0
957
02-04-2015AngorWat_Cambodia
Снимка: UNESCO

На 4 февруари 2015 г., в Сием Реап, Камбоджа, в сянката на храмовия комплекс Ангкор Ват, стартира първата по рода си Конференция в областта на туризма и културата, организирана съвместно от две от организациите на ООН – ЮНЕСКО и Световна организация по туризъм (СОТ). Целта на Конференцията е да определи основните възможности и предизвикателства пред областите и да спомогне за успешното сътрудничество между тях.

Ръководената от СОТ и ЮНЕСКО среща има за задача да намери пресечните точки между туризма и културата в района, поставяйки въпроса как могат да бъдат използвани ресурсите на двата отрасъла, за да се открият нови работни места, да бъде защитено културното наследство и да бъде насърчено международното сътрудничество.

“Днес, културният туризъм, който е комбинация от изобразително изкуство, обекти на недвижимото културно наследство, различни фестивали, традиции и обичаи, се разпространява с бързи темпове,” каза генералният секретар на СОТ, Талеб Рифай. “Човешкото любопитство към разнообразието от културно наследство е елементът, който истински отличава едно място от друго,” допълни той.

Главният секретар на СОТ изложи данни за развитието на международния туризъм от 1950 г. насам. Той подчерта, че всеки 11-ти човек в световен мащаб работи в сферата на туризма, което е 9% принос към глобалния брутен вътрешен продукт и 30% принос към световния износ.

Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО, се присъедини към г-н Рифай в търсенето на трайни партньорства, които да обединят туризма и културата. Тя заяви, че целта е да се създаде стабилна връзка и подкрепа между двете области, за да работят по изграждането на устойчиво развитие в полза на местните общности.

“Нашата отправна точка е да се запази културата във всички нейни форми, от монументи до нематериалното културно наследство, което обхваща традициите, фестивалите и различните сценични изкуства. Ние сме културата си. Тя моделира нашата идентичност и е средство за насърчаване на толерантността и уважението между хората,” каза Ирина Бокова.

Бокова подчерта необходимостта да бъде запазено наследството, без това да пречи на устойчивото развитие на туризма. Тя каза, че това е основното послание на Конференцията, насърчаване на културата, която да бъде двигател за развитие.

Министърът на туризма на Камбоджа, Тонг Кхон, приветства делегатите. Той заяви, че това събитие ще има голям принос за опазването и развитието на културата и туризма в страната.

http://vimeo.com/113375088

Източник: UN News Centre

Изготвил: Гергана Янчева