ООН ще чества Световен ден посветен на уменията на младите?

0
1009

2000px-UN_emblem_blue.svg

На 11 ноември Трети комитет, заседаващ по социални, хуманитарни и културни въпроси, одобри без гласуване работна резолюция, в която се предлага 15 юли да бъде обявен за Световен ден посветен на уменията на младите (World Youth Skills Day).

В документа се подчертава, че днес младежката безработица в световен мащаб е в изключително големи размери. По данни за 2013 г. тя достига 74,5 млн. души. По-голямата част от безработните млади хора са в развиващите се държави. Поради тази причина младите хора трябва да бъдат поощрявани и подкрепяни да придобиват и развиват допълнителни умения, които ще им дадат възможност да взимат информирани избори за живота и работата си и ще им дадат възможност да се включат успешно към постоянно променящия се пазара на труда.

За да бъде включен в списъка с официално честваните от ООН международни дни, резолюцията на Трети комитет трябва да бъде приета (с или без гласуване) в пленарна сесия на Общото събрание на ООН.

Източници: UN.org, Uzreport.uz,

Изготвил: Виолета Върбанова