Съветът за сигурност удължи мисията на ООН в Южен Судан

0
1094
11-25-2014South_Sudan
Снимка: UNMISS

Като изрази „сериозната си тревога относно допълнителното влошаване политиката, сигурността и хуманитарната криза“ в Южен Судан, на 25.11. Съветът за сигурност удължи мисията на ООН в страната (UNMISS), за период от още шест месеца. Удълженият мандат на операцията ще се съсредоточи върху цивилната защита, улесняването на хуманитарната помощ, както и мониторинг на човешките права.

В приетата резолюция, Съветът реши да удължи срока на мисията до 30 май 2015 г.

По този начин Съветът упълномощи, както бе и по-рано, UNMISS да използва „всички необходими средства“ за защита на цивилно население, наблюдение и разследва човешките права, създаване на условия за предоставяне на хуманитарна помощ, както и подпомагане изпълнението на споразумението за прекратяване на военни действия.

Съветът за сигурност поиска и от UNMISS да съсредоточи и да рационализира дейностите си, в своите военни, полицейски и цивилни компоненти, за да се постигне напредък, по отношение на посочените по-горе задачи. Съветът призна още, че пак поради тези причини, „някои от задачите на мисията, ще бъдат прекратени“.

Пак чрез резолюцията, Съветът призова правителството на Южен Судан да гарантира свободното движение на вътрешно разселените лица, включително и на тези, които напускат или влизат в зони за защита на цивилни.

Разрешените войски и полицейски сили на UNMISS, ще останат съответно 12 500 и 1323, както бе решено от Съвета в края на декември 2013 г. Тогавашното решение дойде, след като вътрешната политическа борба между президента Салва Кир и бившия президент Риек Макхар, се превърна в пълноправен конфликт, който накара близо 100 000 цивилни, да търсят помощ в базите на UNMISS, из цялата страна. Кризата изсели около 1,5 милиона души и изложи над 7 милиона, на глад и болести.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова