ООН стартира Международното десетилетие на хората от африкански произход

0
989

12-10-2014African_Descent

UN Photo/Logan Abassi

Хората от африкански произход все още се сблъскват с расизъм във всяка страна, регион и континент по света. Това заяви председателят на Общото събрание на ООН, Сам Кутеса, като на 10 декември международната общност отбеляза началото на Международното десетилетие на хората от африкански произход.

„През следващите десет години, хората навсякъде ще бъдат окуражавани да участват в глобална дискусия, относно реалностите, пред които са изправени хората от африкански произход,“ заяви Сам Кутеса, като определи стартирането на това десетилетие, като историческо постижение.

„Десетилетието ще ни позволи да изследваме предизвикателствата пред хората от африкански произход, които са резултат от широко разпространения расизъм и расова дискриминация, насадена в обществото ни,“ добави още той.

На 23 декември 2013 г. Общото събрание прие резолюция, с която провъзгласи Международното десетилетие на хората от африкански произход, което започва на 1 януари 2015 г. и приключва на 31 декември 2024 г., под надслов „Хора от африкански произход: признание, справедливост и развитие“.

По време на събитието към г-н Кутеса, се присъединиха Заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси, Валери Амос, която говори от името на Генералния секретар, Бан Ки-Мун; Помощник-генералният секретар на ООН по правата на човека, Иван Симонович и Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО. Събитието включваше и няколко изпълнения на африкански музиканти.

Това десетилетие е възможност за широк кръг от участници, включително ООН, правителства, гражданското общество, както и отделните граждани, да обединят усилия в борбата с расизма и да допринесат за Декларацията от Дърбан и Програмата за действие (DDPA), приета по време на Световната конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетолерантност, от 2001 г.

Г-н Кутеса добави, че е важно да се гарантира защитата на човешките права, на всички хора от африкански произход. Ефективните действия на национално и регионално равнище, ще допринесат с конкретни подобрения, в живота на милиони хора от африкански произход, по цял свят.

По въпроса за справедливостта, г-н Кутеса заяви, че хората от африкански произход „твърде често“ стават жертви на престъпления и насилие, като в това време са изправени пред дискриминация, в опитите си да потърсят законното си обезщетение. В много общества проблемът е ендемичен.

За развитието, г-н Кутеса заяви, че международната общност признава връзката между бедността и расизма. Въпреки опровержимите доказателства за приноса на хората от африкански произход, с който те са допринесли за развитието на обществата, те твърде често остават маргинализирани.

През десетилетието, страните ще бъдат насърчавани да подпомагат хората от африкански произход, като преразглеждат политики и практики, които имат отрицателно въздействие върху общностите на хора от африкански произход.

Десетилетието е възможност „да обединим гласовете си“ и да подновим политическата воля, за премахване на расовата дискриминация, в цял свят. Ще ни даде възможност да призовем за приемането на закони за борба с дискриминацията и гарантиране на справедливост, като се борим срещу безнаказаността  по отношение на расовото профилиране и гарантиране на равната закрила от закона. Всички дейности, посветени на десетилетието, ще насърчават правото за развитие и равен достъп до образование, здравеопазване и заетост.

Чрез видео връзка Ирина Бокова заяви, че откриването на това десетилетие, в такъв критичен момент, изпраща послание на надежда, толерантност и равни човешки права. „Десетилетието е вдъхновено от мощната идея, че за да се справим с дискриминацията и за да изградим едно по-справедливо бъдеще, трябва да се основаваме на историята, която всички хора споделяме.“

Десетилетието е предназначено да противодейства и да премахне предразсъдъците, наследени от миналото и да се хвърли светлина върху борбите на хората.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова