ООН: Устойчивото развитие е необходимо за трансформация на най-слабо развитите страни в Азиатско-тихоокеанския регион

0
1115
03-06-2015Landlocked
Снимка: UNESCAP

Трансформацията на живота на около 300 милиона души в най-слабото развитите страни в Азиатско-тихоокеанския регион изисква сериозни постъпки и координирани действия, но трябва да се гарантира, че икономическият растеж и развитие са устойчиви и има възможността да издигне милиони отвъд прага на крайна бедност. Това заяви д-р Шамшад Ахтар, Изпълнителен секретар на Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихоокеанския басейн (ESCAP). в края на миналата седмица.

Това е сред заключенията от тридневния диалог на високо равнище в Азиатско-тихоокеанския регион, относно изпълнението на Програмата за действие от Истанбул за най-слабо развитите страни (LDCs) за десетилетието 2011-2020 г. в Сием Реап, Камбоджа.

„Става въпрос за истинска трансформация на живота на 293 милиона души, живеещи в нашите 12 слабо развити страни, от които 113 милиона остават под прага на бедността, с висока уязвимост към природни бедствия, и около 130 милиона, които все още се нуждаят от достъп до образование, здраве и други основни услуги“, каза г-жа Ахтар.

Според ESCAP, най-голямото предизвикателство пред най-слабо развитите страни в Азиатско-тихоокеанския регион ,е да се насърчи приобщаващ и устойчив растеж и развитие за намаляване на бедността и подобряване качеството на живот на хората.

„В тези страни, подобен растеж изисква мерки за ускоряване на растежа със структурна трансформация, разнообразяване на техните икономики към производството и услугите, заедно с фокус върху увеличаване на производителността и насърчаване развитието на селските райони, укрепване на социалната защита и подобряване на финансовото приобщаване, особено на бедните и групите в неравностойно положение“, заявих от ESCAP.

Ясно послание от тридневната среща е, че най-слабо развитите страни, партньорите за развитие и системата на ООН, трябва да изпълняват ангажиментите си и да осъществяват действията, договорени в Плана за действие от Истанбул, включително тези, свързани с мобилизирането на финансови ресурси за развитие и изграждане на капацитет.

Заключителният документ на срещата ще бъде представено от правителството на Камбоджа на 71-та сесия на Комисията на ESCAP за разглеждането му като основа за средносрочния преглед на региона пред прегледа на световната програмата за действие, която ще се проведе през 2016 г.

Четвърта конференция на ООН за най-слабо развитите страни, която се проведе в Истанбул, Турция през 2011 г., прие Програмата за действие от Истанбул за най-слабо развитите страни, за десетилетието 2011-2020 г.

В нея се определят действията, които се предприемат от най-слабо развитите страни и техните партньори за развитие в осем приоритетни области на действие, всяка подкрепена от конкретни резултати и ангажименти.

Тези приоритетни области са: производствен капацитет; селско стопанство, продоволствена сигурност и развитие на селските райони; търговия; стоки; човешко и социално развитие; многобройни кризи и други бързо развиващи се предизвикателства; мобилизиране на финансови ресурси за развитие и изграждане на капацитет; управление на всички нива.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова