Отровите на трапезата ни – пестицидите

0
282
Изображение: Василена Димитрова

Какво представляват пестицидите?

Пестицидите са препарати и продуктите за растителна защита и съхраняване на земеделските продукти. Те са на основата на органични и неорганични вещества, които се прилагат върху различни насекоми, паразити и други организми, които причиняват болести по растенията, а също и хората и животните. Пестициди се използват и срещу нежелани растителни видове (плевели) в земеделието.

Всички видове пестициди могат да бъдат разделени в две големи групи – контактни и системни. Контактните пестициди водят до влошаване на жизнените процеси в организма или до смърт при директен или косвен контакт с организма на вредителите, без да навлизат в проводящата система на растението и да се разнасят в него. Системните пестициди проникват в самото растение – листата, корените и други части на растението заедно с водата и хранителните елементи чрез проводящата система на растението. Този вид пестициди отравя насекоми и други вредители по стомашно-хранителен път.

Токсичност на пестицидите и мерки за употреба

Токсичността на пестицидите в голяма степен зависи от дозата, която се използва за единица площ. Различните дози водят до различна степен на изменение в жизнените функции.

Употребата на пестициди е неизменна част както от селскостопанските процеси, така и от всекидневния живот. Ползите от пестицидите са неоспорими, тъй като предпазват растенията, хората и животните от различни болести,  а също увеличават количеството на земеделската продукция. Въпреки това прекомерната и неправилна употреба на тези вещества пряко изменя почвите и водите, но също и качеството на храната, която консумираме.

За пестицидите са приети т.нар. „Пределно допустими концентрации” (ПДК) и „максимално допустими количества” (МДК). За всеки пестицид и култура, при която той се прилага, е приет карантинен срок в дни – периодът от приложението му по растения, хранителни продукти и материали, почва и въздушно пространство до разграждането (разпадането) му на безопасни стойности за здравето на човека, домашните и дивите животни.

Населението като цяло е изложено на ниски нива на пестициди чрез храната и водата и те обикновено не са причина за безпокойство. Хората, изложени на по-висок риск от неблагоприятни последици за здравето, са тези, които работят директно с пестициди, като например селскостопанските работници, и тези, които се намират в непосредствена близост до мястото, където се прилагат пестициди. Поради тази причина хората, които не са свързани с прилагането на пестициди, трябва да избягват местата по време на и непосредствено след употребата им, за да се предпазят.

Международни споразумения

Международните конвенции като Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители и Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие, предоставят на държавите средства за защита на населението от излагане на токсични пестициди. Успешното прилагане на тези конвенции изисква информация за честотата и обстоятелствата на излагане на въздействие от пестициди, както и за ефектите на това излагане върху здравето. В много страни такава информация все още липсва.

Регулации на ЕС

Голям брой законодателни актове на ЕС регулират пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита и техните остатъци в храните. Продуктите за растителна защита не могат да се пускат на пазара или да се използват без предварително разрешение. Въведена е двойна система, при която EFSA (Еuropean Food Safety Authority) оценява активните вещества, използвани в продуктите за растителна защита, а държавите-членки оценяват и разрешават продуктите на национално равнище. Продуктите за растителна защита се регулират основно от Рамков регламент (ЕО) № 1107/2009.

Проучвания върху влиянието на пестицидите върху човешкия организъм

Засилената употреба на пестициди днес води до необходимостта от проучвания относно предполагаемите рискове за здравето на човека. От 1993 г. насам Националния институт за здравни науки за околната среда (NIEHS) в САЩ ръководи Проучването на здравето в селското стопанство (AHS), което събира данни за повече от 89,000 земеделски производители във ферми в Северна Каролина и Айова. Редица проучвания са проведени и от Европейска агенция за околната среда, които достигат до същите заключения спрямо ефектите от пестицидите върху човешкия организъм.

Тези проучвания свързват пестицидите с риска от болестта на Паркинсон, заболявания на щитовидната жлеза, диабет, бъбречни заболявания, ревматоиден артрит, херпес зостер и други здравословни проблеми. С подкрепата на NIEHS и други федерални агенции на Съединените щати, изследването на Центъра за оценка на здравето на майките и децата от Салинас (CHAMACOS) в Калифорнийския университет в Бъркли е най-продължителното изследване на пестициди сред децата в общност на селскостопански работници. Изследванията показват, че малките деца, които са изложени на глифозат – хербицид за борба с плевелите и тревите, могат да страдат от възпаление на черния дроб и метаболитни нарушения по-късно през живота си. Изследването показва, че излагането на препарата за унищожаване на плевели може да увеличи риска от рак на черния дроб, диабет и сърдечносъдови заболявания в млада възраст. Данните сочат, че децата са особено податливи на неблагоприятни последици от излагането на пестициди, включително последици за невроразвитието.

Други здравословни проблеми, свързани с употребата на пестициди

  • Атопия – В едно проучване се открива връзка между  излагането в ферми в ранна възраст, което се свързва с намален риск от атопия при възрастни, което е генетична склонност към развитие на алергични заболявания. Тези резултати предполагат, че защитният ефект върху атопията на излагането на земеделски дейности в ранна възраст, особено при хора, родени от майки, които са извършвали земеделски дейности, се запазва през целия живот.
  • Автоимунни заболявания възникват, когато имунната система погрешно атакува нормални здрави клетки в организма. Някои видове инсектициди могат да увеличат риска от развитие на автоимунитет при мъжете фермери. Друго проучване на AHS разглежда мъже фермери, които са и лицензирани апликатори на пестициди, и открива връзка с ревматоидния артрит – вид автоимунно възпалително заболяване.
  • Бъбречно заболяване – цялостно проучване на употребата на пестициди открива връзки с най-разпространената форма на рак на бъбреците
  • Заболяване на щитовидната жлеза – Много пестициди отдавна са заподозрени, че нарушават функционирането на щитовидната жлеза. Проучване на AHS свързва експозицията на няколко пестицида и повишения риск от хипотиреоидизъм. В друго проучване се наблюдава повишен риск от рак на щитовидната жлеза, свързан с употребата на определени видове пестициди. Необходима е допълнителна работа, за да се разбере потенциалната роля на тези химикали в канцерогенезата на щитовидната жлеза. 

Кои храни са с най-високо съдържание на пестициди?

Всяка година Работната група за околната среда (EWG), американска организация с нестопанска цел за опазване на околната среда прави класация на плодовете и зеленчуците с най-високо съдържание на пестициди, т. н. “Мръсна дузина” (Dirty Dozen). За 2023 г. са включени следните хранителни продукти (съдържание на пестициди в плодове и зеленчуци в низходящ ред): ягоди, спанак, зеле и зелена салата, праскови, круши, нектарини, ябълки, грозде, чушки, череши, боровинки, зелен боб.

Все пак има и добри новини. Загрижените потребители могат да изберат конвенционално отглеждани зеленчуци и плодове от „Чистите 15“ на EWG – списък на културите с най-ниско съдържание на пестициди. В почти 65% от храните в списъка не са открити никакви нива на пестициди. Това са плодовете и зеленчуците, които са “най-чисти” (от най-малко до най-много замърсени): авокадо, сладка царевица, ананас, лук, папая, замразен сладък грах, аспержи, пъпеш сорт “Медена роса”, киви, зеле, гъби, манго, сладки картофи, диня, моркови

Днес пестицидите са неизменна част от нашия живот. Те ни предпазват от редица вредители и имат голяма роля за увеличаването на обема на земеделската продукция за нарастващото население на Земята. Редица проучвания показват положителните ефекти, които тези препарати имат в сферата на земеделието, но част от тях се фокусират върху много по-важния аспект на влиянието им върху нашето здраве. Ползите от пестицидите на пръв поглед изглеждат несъпоставими с вредите, които пестицидите могат да нанесат при неправилната им и прекомерна употреба. Точно поради тази причина е важно проучванията в тази сфера да продължават, а употребата на тези препарати да се следи стриктно, да се търсят алтернативи и начини, с които да се намалят вредите върху нашето здраве. Важно е да сме запознати с ползите и вредите на пестицидите, за да можем да вземаме правилни решения по прости на пръв поглед въпроси като това какво слагаме на трапезата си – чисти плодове и зеленчуци или скрита вреда за нас и близките ни.

Автор: Стела Димитрова

Източници: Растителна защита, European Food Safety Authority, National Institute of Environmental Health Sciences, World Health Organization, CNN, European Environment Agency