Саудитска Арабия – основател на Глобалната водна организация

0
107
Източник: Freepic

Саудитска Арабия – едно от най-сухите места на Земята – постигна нещо забележително. Създаде Глобалната водна организация, за да обърне внимание на световните проблеми, свързани с водната криза и като отговор на бъдещи и възникващи предизвикателства.

Проектът се задейства по инициатива на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бил Салман, който цели да трансформира начина, по който се подхожда към водната сигурност.

Организацията цели да организира и подпомага опитите, направени от правителства и други организации, за устойчивото осигуряване на водни ресурси на глобално ниво. Тя планира да осигури платформа за обмяна на експертни мнения, като същевременно развива технологиите, насърчава иновациите и споделя опит в областта на изследванията и анализа. Кралството демонстрира успехи в областта на производството, транспортирането и разпределението на водите през годините, използвайки местно разработени иновативни решения.

Сатан Ал-Моджил, асистент по екологично инженерство в Университета на крал Сауд, твърди пред Arab News: „Устойчивостта на водата се счита за един от ключовите двигатели за икономически и социален растеж във всички сектори и дейности. Предизвикателствата пред водния сектор и неговите природни ресурси се увеличават през последните десетилетия, което води до множество изпитания за немалко жители на земното кълбо.

Тези проблеми включват продоволствена криза, болести, произтичащи от използването на замърсена вода, бедност и глад, в допълнение към това, че допринасят за различни геополитически проблеми поради недостига на вода.“

Ал-Моджил добавя, че въпреки наличието на множество международни организации, посветени на водния сектор, всяка от тях работи в специфични области. Сегашната ситуация обаче изисква съществуването на международна организация, която да се занимава с всички аспекти на сектора. Те включват научни изследвания, иновации и технологично развитие, улесняване на финансирането, подобряване на политиките и регулирането на процеса, както и други елементи, които допринасят за устойчивото използване на водните ресурси.

В свят, в който водата играе огромна роля за съхраняването и осигуряването на човешкия живот в бъдеще и за постигането на целите за устойчиво развитие, Глобалната водна организация е значителна стъпка към напредъка за поглед над водната криза и първостепенната роля на този източник.

Файсал Ал-Фадл, генерален секретар и основател на Саудитския форум за зелено строителство, каза, че съобщението на престолонаследника принц Мохамед бин Салман бележи кулминацията на усилията на Кралството към Визия 2030, надграждайки предишни усилия. Той твърди, че новосъздадената международна организация може да повлияе положително на резултатите чрез справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, като същевременно предотвратява изострянето на водната криза.

Ал-Фадл е на мнение, че тези проблеми ще продължат през периодите на суша, наводнения и други явления, а натискът от въоръжени конфликти, вътрешно разселване и миграция също ще се повиши. Населението в регионите с недостиг на вода ще се изправи пред продоволствена несигурност и бедност, а замърсяването на водоизточниците ще нараства.

Друга част от мерките, които страната предприема са 1) намаляване търсенето на вода чрез оптимизиране на използването ѝ в селскостопанското производство, (2) увеличаване на водоснабдяването чрез увеличаване на капацитета за обезсоляване и стратегическо съхранение, както и ползотворното използване на пречистени отпадъчни води, и (3) повишаване на устойчивостта на водната система чрез подобряване на планирането и наблюдение на водната система.

Гарантирането на водната сигурност отразява непрекъснатото усилие и изграждането на механизми за установяване и оценка на потенциалните заплахи. С постоянно нарастващото напрежение, водата скоро ще се появи като ключов ограничаващ фактор за социално-икономическото развитие, давайки конкурентно предимство на страните, които са инвестирали в създаването на устойчив план за съхраняване на водната среда.

Източници: Utilities – Middle East; Arab News

Автор: Кристияна Д. Генадиева