Нов доклад: ЕС е в застой по изпълняването на целите за устойчиво развитие

0
639
Източник: eu-dashboards.sdgindex.org

На 5 декември 2022 г. бе публикуван четвъртият Доклад за устойчивото развитие на Европа от Мрежата за решения за устойчиво развитие (SDSN). В него са включени индекси и показатели, които измерват прогреса по изпълнението на целите за устойчиво развитие на Европейския съюз (ЕС), неговите страни членки и партньори.

Според доклада прогресът на ЕС по изпълняването на целите за устойчиво развитие е в застой.

Наличните данни от 2015 г. досега показват, че Съюзът все още се движи според предвидените срокове за изпълнението на 2/3 от целите, но за останалата 1/3 се наблюдава изоставане или тръгване в грешната посока. Това е особено валидно за целите, свързани с отговорното потребление, климата и биоразнообразието.

Чрез неустойчивото си потребление и търговия ЕС генерира значителни отрицателни последици за останалия свят.

Потреблението на ЕС е свързано с 1,2 млн. души, които извършват принудителен труд, и с над 4000 фатални трудови инциденти на годишна база. 40% от вредните емисии, които задоволяват потреблението на стоки и услуги в ЕС, са с произход извън съюза.

Гийом Лафортюн, вицепрезидент на SDSN и водещ автор на доклада казва: „Насред множеството здравни, климатични, финансови и кризи на сигурността целите за устойчиво развитие остават бъдещето, което Европа и света искат. […] Лидерството и дипломацията на ЕС ще останат от решаващо значение за постигането на ключов напредък по изпълняването на целите за устойчиво развитие…“

Начело на индекса (SDG Index), който измерва изпълнението на целите, се намира Финландия. В доклада обаче се уточнява, че дори страните, които са първи по съответния индекс, срещат сериозни трудности при изпълняването на някои цели.

През последните две години прогресът в ЕС е в застой по отношение на повечето социални и здравни индикатори, включително бедност, продължителност на живота и безработица.

Високата инфлация и енергийната криза най-вероятно ще се отразят на най-уязвимите социални групи през следващите месеци и години.

Все пак в доклада се отбелязва, че в ЕС негативните последици от многобройните кризи през последните години са по-малко благодарение на предприетите мерки като например извънредните финансови пакети за подпомагане на страните членки на фона на пандемията.

До юли 2023 г. се очаква ЕС да представи пред ООН за пръв път доброволен доклад за целите за устойчиво развитие, който да обхващат целия съюз.

Във връзка с това докладът на SDSN дава препоръки относно това как поводът да бъде използван по най-добрия начин, така че ЕС да покаже лидерство и да даде пример на останалия свят за пътя по изпълняването на целите за устойчиво развитие.

Превод: Ванеса Николова

Източник: Europe Sustainable Development Report 2022