Службата на ООН по правата на човека призовава за прекратяване на смъртните присъди в Индонезия

0
950

logo_print

На 13.02. Службата на ООН по правата на човека призова Индонезия да не осъществява екзекуциите на осем души, които са били осъдени за престъпления, свързани с наркотици.

Специален докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, Кристоф Хейнс, призова за прекратяване на по-нататъшните екзекуции на хора, осъдени за такива престъпления, след като шестима затворници бяха екзекутирани през януари и индонезийските органи съобщиха, че още осем ще бъдат екзекутирани, чрез разстрел през следващите дни.

„Съгласно международното право, смъртното наказание се счита за крайна форма на наказание, което, ако се прилага за всички, трябва да се налага само за най-тежките престъпления, които включват умишлено убийство, и само след справедлив съдебен процес, наред с други предпазни мерки“, заяви г-н Хейнс.

„Въпреки няколкото жалби от експерти на ООН по правата на човека и организациите на гражданското общество, които призовават индонезийското правителство да преразгледа налагането на смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици, властите са решили да екзекутират шест души чрез разстрел на 18 януари 2015 г.“

Службата на ООН по правата на човека заяви, че наличната информация показва, че 14 души са били осъдени, след несправедливи процеси. Дванадесет от тях са чужди граждани, които не получили адекватни преводачески услуги или правото на преводачи, или адвокати на всички етапи от техните дела и жалби.

„Всяка смъртна присъда трябва да се съобразява с международните задължения, свързани с строги уважението на справедлив процес, както е предвидено в Международния пакт за граждански и политически права, по който Индонезия е страна,“ допълни още г-н Хейнс. „Вече изразих притесненията си, във връзка с налагането на смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотични вещества, както и че тези смъртни присъди, предприети в нарушение на международните задължения на Индонезия по правата на човека, са равносилни на произволни изпълнения.“

Той заяви, че Международният пакт предвижда, че всеки, осъден на смърт, има право да поиска помилване или намаляване на присъдата.

„Съжалявам, че властите все продължават да екзекутират хора, в нарушение на международните стандарти за правата на човека“, заяви г-н Хейнс. „Призовавам правителството на Индонезия да наложи мораториум върху екзекуциите, с оглед на пълното им премахване, за да се съобрази с международното движение за премахване на смъртното наказание.“

Независими експерти или специални докладчици се назначават от Съвета по правата на човека, със седалище в Женева, за да проучват и докладват за ситуация в дадена страна или конкретна тема по правата на човека. Позициите са почетни и експертите не са част от персонала на ООН, нито се заплаща за работата им.

 

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова