Съветът за сигурност осъди употребата на химически оръжия в Сирия

0
789
UN-Sicherheitsrat_-_UN_Security_Council_-_New_York_City_-_2014_01_06
Снимка: Wikimedia Commons

На 06.03., Съветът за сигурност прие резолюция, която осъжда използването на токсични химикали, като хлор, за оръжие в Сирия и подчерта, че тези, които използват такива оръжия трябва да бъдат заведени под отговорност.

Според приетата резолюция, Съветът изрази дълбоката си загриженост, че токсични химикали са били използвани като оръжие в Сирия, което е заключение с „висока степен на поверителност“ от Проучващата мисия на Организацията за забрана на химическото оръжие (OPCW). За тази цел, Съветът потвърди, че използването на токсични химикали като оръжие, би представлявало нарушение на Резолюция 2118 (2013) на Съвета.

Съгласно текста, Съветът припомни своето решение, че Сирия „няма да използва, разработва, произвежда, придобива по друг начин, запасява или задържа химически оръжия, или предава, пряко или косвено, химически оръжия на други държави или недържавни лица“. Също така нито една страна в Сирия не трябва да използва, разработва, произвежда, придобива, натрупва, запазва или да прехвърля химически оръжия.

Освен това, Съветът за сигурност изрази подкрепата си за решението на Изпълнителния съвет на OPCW от 4 февруари 2015 г. за продължаване на работата на проучвателната мисия на OPCW, по-специално, за да проучи цялата налична информация, свързана с твърденията за използване на химическо оръжие в Сирия.

Членовете приветстваха намерението на Генералния директор на OPCW да включат допълнителни доклади на мисията, като част от месечните си отчети до Съвета за сигурност.

Като подчертава, че лицата, отговорни за всякаква употреба на химикали, като оръжия, включително хлор или друг токсичен химикал, трябва да се заведат под отговорност, Съветът призова всички страни в Сирия да окажат пълно съдействие на проучвателната мисия на OPCW.

На последно място, Съветът също така припомни своите решения в резолюция 2118 и в този контекст реши ,в случай на бъдещо несъответствие с резолюция 2118, да налага мерки по реда на глава VII от Устава на ООН.

 

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова