Съветът за сигурност призова Бурунди да осигури провеждането на мирни избори

0
776
01-2015Electoral_Burundi
Снимка: MENUB

Вчера (18.02.), Съветът за сигурност призова правителството на Бурунди да създаде атмосфера на свобода и откритост, за да допринесе за провеждането на избори по-късно тази година и изрази загрижеността си, във връзка със съобщения за сплашване, тормоз, произволно задържане и други действия, които засягат правата на свобода на мирни събрания и на изразяване.

С Приемане на президентско постановление на официална среща, 15 членният съвет приветства единодушното приемане на Изборния кодекс на Бурунди, през 2014 г., с приемането на избирателната пътната карта и подписване на етичния кодекс за използване на политически партии и участници, със съдействието на Службата на ООН в Бурунди (BNUB).

Членовете на Съвета насърчават правителството „да се направи повече, за да се осигури пространство за всички политически партии, включително и тези на извънпарламентарната опозиция, и подобряване на диалога между различните политически сили, така че да се създаде атмосфера на свобода и откритост, благоприятна за провеждането на изборите през 2015 г.“ Бурунди също е окуражен „да гарантира, че жените могат да участват пълноценно и ефективно в различните етапи на изборния процес.“

Съветът изрази загрижеността си и „за ограниченията на свободата на изразяване и на мнение и свобода на мирни събрания“,  както и заплахите, които продължават срещу журналисти и представители на гражданското общество, включително и тези, които работят в областта на правата на човека. За тази цел, Съветът призовава правителството да предприеме всички необходими мерки, за да се гарантира упражняването на тези основни права и защитата на гражданското общество.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова