Съветът за сигурност удължи мандата на Службата на ООН в Гвинея-Бисау

0
781
02-18-2015UNIOGBIS
Снимка: UNIOGBIS

Вчера (18.02.), Съветът за сигурност удължи мандата на интегрираната служба на ООН за укрепване на мира в Гвинея-Бисау, известна като UNIOGBIS, така че да може да продължи да съдейства при посрещане на редицата предизвикателства за сигурността и развитието в страната.

Съгласно обновения си мандат, който бе отпуснат за срок от 12 месеца, започващ на 1 март 2015 г. до 29 февруари 2016 г., UNIOGBIS ще продължи да се фокусира върху, наред с други задачи, подкрепящи широк политически диалог и процеса на национално помирение, за да се улесни демократичното управление, и подпомагане за укрепване на демократичните институции и повишаване капацитета на държавните органи да функционират ефективно и законосъобразно.

Службата ще продължи да предоставя стратегически и технически консултации, както и да оказва подкрепа, при създаването на ефективно и ефикасно прилагане на закона и наказателното правосъдие, както и консултации и подкрепа за прилагането на реформата в сектора на националната сигурност.

През 2014 г. западноафриканската държава проведе втори тур на президентските избори, които са широко възприемани, като от съществено значение за възстановяване на конституционния ред, икономически растеж и развитие след военния преврат от 2012 г.

Въпреки това, в последния анализ на Съвета за сигурност, Мигел Тровоада, Специален представител на Генералния секретар за Гвинея-Бисау, заяви, че въпреки усилията на Гвинея-Бисау, ситуацията остава нестабилна и страната все още се нуждае от подкрепата на международната общност.

С вчерашната резолюция, Съветът взе под внимание положението на ситуациите, свързани с правата на човека в страната и призова правителството на Гвинея-Бисау, да предприеме „всички необходими мерки“ за защита правата на човека, да се сложи край на безнаказаността, както и „да започнат разследване, за да се идентифицират извършителите на нарушения на човешките права, включително тези срещу жени и деца.“

Съветът отново изрази своята загриженост от заплахата от трафика на наркотици, за мира и стабилността в страната, и приветства усилията на правителството да актуализира тригодишния национален план на страната за борба с трафика на наркотици и организираната престъпност, първоначално стартиран през 2011 г. До този момент, 15-членният орган призова Генералния секретар и ООН да засилят борба с наркотиците на UNIOGBIS с цел по-ефективно противодействие на бедствието на трафика.

В допълнение, резолюцията на Съвета също така насърчава международната общност да засили сътрудничеството си с Гвинея-Бисау и „да работят заедно за стабилизиране на страната.“

 

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова