Съветът за сигурност с резолюция за опазване на културното наследство в Ирак и Сирия

1
1416
rsz_cultural_heritage
Снимка: UNESCO

Генералният директор на ЮНЕСКО, Ирина Бокова, приветства приемането на нова резолюция на Съвета за сигурност на ООН (Резолюция 2199), която осъжда разрушаването на културното наследство и приема правно обвързващи мерки за противодействие на незаконния трафик на антики и културни обекти от Ирак и Сирия.

“Приемането на резолюция 2199 е важна стъпка за по-добрата защита на културното наследство в Ирак и Сирия. Забраната за търговия на обекти от културното наследство е в сила от 2003 г. за Ирак. Сега това трябва да се случи и за Сирия. Това, което става с обектите от културното наследство – грабежи, унищожаване и трафик, е много повече от културна трагедия. Силите за сигурност и политическите действия трябва да бъдат насочени към опазване на културното наследство, заедно с усилията за постигане на мир“, заяви генералният директор.

“Ограбването на културата на Ирак и Сирия достигна безпрецедентни мащаби. По този начин се набират средства за финансирането на въоръжените групировки и терористите. С резолюцията се приема фактът, че културното наследство се намира на фронтовата линия на конфликта днес. Трябва да бъде поета отговорност за опазването му, както политическа, така и от страна на силите за сигурност“, допълни тя.

Генералният директор Ирина Бокова отправи призив за поемане на отговорност за опазване на културното наследство от страна на всички замесени в конфликта. Тя отчете силната подкрепа от по-голямата част от членовете на Съвета за сигурност за приемането на резолюцията.

“Защитата на културното наследство на Сирия и Ирак има важни последствия за хората. В основата е културната идентичност на иракчаните и сирийците и социалното сближаване, като предпоставка за бъдещо примирие и възстановяване.”

“Унищожаването на уникалното културно наследство на Сирия и Ирак е загуба за цялото човечество и е обща отговорността по опазването му”, заключи Ирина Бокова.

 

Източник: UNESCO

Изготвил: Гергана Янчева

Comments are closed.