Отменете „задушаващите“ едностранни санкции срещу сирийците, призовава пратеник на ООН

0
326

Назначен от ООН независим експерт по правата на човека в четвъртък призова държавите да премахнат едностранните санкции срещу Сирия, предупреждавайки, че те удължават ефекта и изострят разрушенията и травмите, претърпени от обикновените граждани от началото на бруталната война там през 2011 г.

„Поразена съм от широкото хуманитарно и въздействие върху човешките права на едностранните принудителни мерки, наложени на Сирия, и пълната икономическа и финансова изолация на страна, чийто народ се бори да възстанови живота си с достойнство“, каза Алена Духан, Специален докладчик относно отрицателното въздействие на едностранните принудителни мерки върху упражняването на правата на човека.

Парализиращи санкции

В изявление след 12-дневното си посещение в страната тя представи подробна информация за катастрофалните ефекти, които санкциите имат върху всички аспекти на живота.

В момента 90% от населението на Сирия живее под прага на бедността, каза тя, посочвайки техния ограничен достъп до храна, вода, електричество, подслон, гориво за готвене и отопление, транспорт и здравеопазване.

Освен това нарастващите икономически трудности заплашват да предизвикат масово изтичане на мозъци в страната.

„С повече от половината жизненоважна инфраструктура или напълно унищожена, или сериозно повредена, налагането на едностранни санкции върху ключови икономически сектори, включително петрол, газ, електричество, търговия, строителство и инженерство, понижи националния доход и подкопа усилията за икономическо възстановяване и реконструкция“, каза г-жа Духан.

Нарушения на правата на човека

В същото време блокирането на банкови плащания и отказът на доставки от чуждестранни производители, съчетано с предизвиканите от санкциите ограничени валутни резерви, предизвикаха сериозен недостиг на лекарства и специализирано медицинско оборудване, особено за лечение на хронични и редки заболявания.

И поради липсата на оборудване и резервни части, г-жа Духан предупреди, че рехабилитацията и развитието на водоразпределителните мрежи за питейна и напоителна вода е в застой, което има сериозни последици за общественото здраве и продоволствената сигурност.

„В настоящата драматична и все още влошаваща се хуманитарна ситуация, когато 12 милиона сирийци се борят с продоволствената несигурност, настоявам за незабавно премахване на всички едностранни санкции, които сериозно накърняват човешките права и възпрепятстват всякакви усилия за ранно възстановяване, възстановяване и реконструкция“, каза тя.

„Никакво позоваване на добри цели на едностранните санкции не оправдава нарушаването на основните човешки права. Международната общност има задължение за солидарност и помощ на сирийския народ“.

Други последици

Специалният докладчик също така подчерта отрицателните ефекти от санкциите върху международното сътрудничество в областта на науката, изкуствата, спорта, националното културно наследство и опазването на артефакти.

Освен това тя обърна внимание на тяхното вредно въздействие върху достъпа до нови технологии, онлайн информационни платформи, капацитета за борба с престъпността и сигурността в региона, както и въпроса за замразените чуждестранни активи на сирийски финансови институции и други субекти.

„Настоятелно призовавам международната общност и по-специално санкциониращите държави да обърнат внимание на опустошителните ефекти от санкциите и да предприемат бързи и конкретни стъпки за справяне с прекомерното спазване от страна на бизнеса и банките в съответствие с международното право за правата на човека“, каза ООН експерт.

Цитирайки едно мнение, което е чувала да се изразява много пъти, тя каза: „Видях много страдание, но сега виждам как надеждата умира“.

Широкообхватно посещение

По време на посещението си експертът на ООН се срещна с представители на държавни институции, неправителствени организации, хуманитарни участници, бизнеса, религиозни организации и дипломатическата общност.

В допълнение към столицата Дамаск, тя посети град Хомс, провинциален Хомс и провинциален Дамаск.

Г-жа Духан ще представи доклад пред Съвета по правата на човека следващия септември.

Специалните докладчици се назначават от базирания в Женева Съвет на ООН по правата на човека, за да проучат и докладват по конкретна тема за правата на човека или ситуация в дадена държава. Длъжностите са почетни и експертите не получават заплащане за работата си.

Превод: Елена Сотирова

Източник: UN