Новото германско правителство предвижда облекчена процедура за придобиване на гражданство

0
1022

Германия ще има ново коалиционно правителство, наричано светофарно заради цветовете на всяка една от партиите в него. Макар участниците в него да имат идеологически разминавания, те имат и много допирни точки. Една от тях е имиграционната политика. Чрез нея светофарната коалиция ще даде зелена светлина на лицата от трети страни да получат по-лесно немско гражданство.

Новото правителство предвижда да облекчи процедурата за придобиване на гражданство в две направления. Ще се намали изискуемото време за пребиваване в страната, като имигрантите ще могат да кандидатстват за немско гражданство след пет години, а не както досега след 8 години. В плановете на новата коалиция влиза и разрешаването на двойното гражданство, което към момента е позволено предимно за граждани на ЕС.  

Каква е сегашната система за получаване на немско гражданство?

Настоящите механизми за получаване на гражданство предвиждат три основни начина. Първият е принципът на кръвта (ius sanguinis). Ако един от родителите е немски гражданин, детето трябва да е регистрирано до една година след раждането в дипломатическото представителство на Германия в съответната страна. Втората възможност е принципът на почвата, т.е. месторождението (ius soli). Ако човекът е роден в Германия, но родителите му не са немски граждани, трябва поне единият да е пребивавал постоянно в Германия за последните 8 години и да има безсрочно позволение за това. В този случай след навършване на 18 години лицето може само да избере между германското гражданство и гражданството на родителите си. 

Третият вариант, който е най-често срещан, е чрез натурализация, след като човек е живял най-малко 8 години в Германия. При определени случаи, например брак с немски гражданин или преминаване на интеграционни курсове, се намаляват изискуемите години. Като цяло процедурата е стриктна и продължава месеци. Кандидатстващият трябва не само да е живял в Германия, а да е имал разрешение за пребиваване през осемте години. Финансовата независимост и владеенето на немски език на ниво B1 според европейската езикова рамка са други важни условия. 

Наред с това кандидатът трябва да се откаже от другото си гражданство, като само по изключение му се позволява да го запази: ако е гражданин на страна от ЕС или Швейцария; бил е гражданин на СССР; получил е разрешение от германските власти да запази гражданството си или е невъзможно да се откаже от гражданството си по обективни причини.

Каква ще е новата система за получаване на немско гражданство?

Най-значителната разлика в новата система ще е позволението за притежаване на двойно гражданство. Хората, идващи от трети страни, няма да трябва да се отказват от първоначалното си гражданство. В големите европейски икономики като Франция, Италия и Обединеното кралство това отдавна е факт. Германия е една от страните в ЕС с най-малко хора с двойно гражданство. Много хора, живеещи в страната, не искат да се откажат от първото си гражданство по чисто емоционални причини. Човек трудно би се отрекъл от родината си, колкото и противоречива да е тя. 

Втора значителна промяна ще бъде намаляването на годините за натурализация. Те ще бъдат намалени до 5 години в общия случай и 3 години за хора, които са преминали през специални интеграционни мерки като езикови курсове, свързани с начина на живот в Германия, културата, политиката и правната система на страната. Родените деца в Германия също ще могат да получават по-лесно гражданство. Поне един от родителите им ще трябва да е живял в Германия 5 години. 

През 50-те и 60-те години, когато Западна Германия се възстановява от Втората световна война се появява недостиг на работна ръка, който се запълва първоначално от италиански, а по-късно – от югославски и турски емигранти. Голяма част от тях остават в Германия, но не получават немско гражданство, защото не покриват критериите, основно езиковите. Тези хора наброяват около 3 милиона и са най-голямата имигрантска общност в страната. Въпреки че са прекарали по-голямата част от живота си в Германия, все още не са нейни граждани. Затова новото правителство иска да снижи тези бариери и немското гражданство да стане по-достъпно. За да достигнат промените до повече хора, властите планират да проведат информационна кампания за възможността за придобиване на немско гражданство. 

Друга конкретна мярка, касаеща имигрантите, е да се даде едногодишно разрешение за пребиване на всички, които са живеели в Германия минимум 5 години към 1 януари 2022 г. През тази една година те могат да си намерят легална работа и да се подготвят за получаване на немско гражданство. 

Освен по-благоприятни условия за натурализация, ще се създаде и по-бърза процедура за репатрация на лица, които нямат законово разрешение за пребиваване на територията на Германия. Ако в държавата, към която трябва да се депортира лицето, има опасност за сигурността, процедурата може временно да се забави. 

Какво ще бъде отражението на новата имиграционна политика?

Естественият прираст на страната е отрицателен. В същото време продължителността на живота по данни на Федералната статистическа служба в Германия за периода 2018-2020 г. е средно 81 години. Това показва, че делът на възрастните хора в населението ще се увеличава, а с това и броят на хората в нетрудоспособна възраст. 

Новата имиграционна политика вероятно ще привлече и нова работна сила, която ще компенсира застаряващото население. Това ще намали натиска върху социалноосигурителната система и ще снабди икономиката с нови кадри за след пандемичното развитие. В днешно време всяка държава се нуждае от висококвалифицирани кадри. Възможността за двойно гражданство ще задържи потенциалните работници в страната за по-дълго време, а човешкият капитал е най-ценният ресурс за всяка икономика

Тези нови политики понасят и критика от опозицията. Християндемократите и „Алтернатива за Германия“ се опасяват, че тази нова политика ще направи страната „магнит за имигранти“. Те са по-склонни да получават по-ниска работна заплата и могат да ограничат местните лица от пазара на труда. Ако езиковите критерии се занижат значително, един имигрант много по-трудно ще се интегрира в националната култура. 

С въвеждането на двойното гражданство хората ще могат да станат пълноправни членове на немското общество, без да се отказват от първото си гражданство. Не е сигурно дали ще се увеличи броя на имигрантите, но е сигурно, че ще има едно по-справедливо отношение към хората, живеещи в страната от десетилетия.

Материала изготви: Мартин Марков