Туризмът и COVID-19

0
337

COVID-19 може да бъде определен като здравна и икономическа криза с опустошителни въздействия върху икономиката на целия свят. Туризмът е един от най-засегнатите сектори. 

От началото на пандемията COVID-19 е засегнал 179 милиона души, смъртните случаи по света са 3.9 милиона, се посочва в доклад на Конференция на ООН за търговия и развитие, озаглавенCOVID-19 и туризъм – 2021 г.

С цел да защитят населението си много правителства по света налагат ограничения при пътуването или някои дейности. Това, съчетано с решението на пътуващите да ограничат пътуванията си, доведе до рязко свиване на туристическия сектор със сериозни икономически последици. Броят на пътуващите по света за 2020 г. е намалял с цели 74%. 

Ваксините като спасение на туристическия сектор

В повечето развиващи се страни достъпът и разпространението на ваксини е ограничен и вирусът продължава да се разпространява с тревожна скорост. Пример за тези страни са Индия и Бразилия – там туризмът е много важен за препитанието на хората. От друга страна има и държави, в които туризмът е много важен, но изглежда са се справили добре в контролирането на разпространението на COVID. Това са Мароко, Тайланд и Барбадос. 

Ваксините са голяма част от решението на проблема с туризма. Пътят до достигане на пълна ваксинация е дълъг, а съществуват и множество неизвестни, дори и това да бъде постигнато. Има хора, които не са склонни да се ваксинират, тъй като се страхуват от неблагоприятни ефекти. Съществуват опасения, че ваксините ще бъдат по-малко ефективни срещу нови варианти на COVID-19. Въпреки това, основно предизвикателство в момента е неравномерно разпределените количества ваксини по света и ниският брой ваксинирани хора в много държави.

Делът на ваксинираните варира от под 1% до над 60% в различните страни. Вероятно е туризмът в страни с висок дял на ваксинирани хора да се възстанови по-бързо, отколкото в страни с нисък дял. Пътуването в рамките на Европа и Северна Америка ще се увеличи по-бързо, за сметка на развиващите се страни в Азия и Африка. 

Мрачни резултати 

Според доклад за 2020 г. на UNCTAD, блокиране на света за около година ще доведе до разходи от 3.3 трилиона долара. Много експерти прогнозират възстановяване на туризма на нивата му отпреди пандемията чак след 2024 г. или дори по-късно. Основните бариери са ограниченията за пътуване и лошата икономическа среда. Вътрешните пътувания се увеличиха, но това не помага на страни, които зависят от международни пътувания. Туристическият сектор загуби много персонал, заради невъзможност за плащане на работниците. В страни като Турция заплатите в секторите, свързани с туризма са ниски, но пък те създават голяма заетост. Данни на Global Trade Analysis Project (GTAP), които се базират на национални сметки, предполагат, че трудът представлява около 30% от туристическите разходи за услуги както в развитите, така и в развиващите се икономики. 

Три възможни сценария 

Трите представени сценария са в съответствие с прогнозите на Световната организация по туризъм  

Първият сценарии е спад на пристигащите туристи, както се случи през 2020 г. с цели 74%. Този спад е близък до предположението за 75% в песимистичния сценарий на Световната организация по туризъм. 

Вторият сценарии е за спад на пристигащите с 63%, на който Организацията по туризъм гледа като оптимистичен резултат през 2021 г.

Третият сценарий взема предвид различните нива на ваксинация и предполага 75% на туристически спад в страните с ниски нива на ваксиниране и 37% спад в страните с относително високи нива на ваксиниране. 

Туризмът е основен икономически сектор. В световен мащаб ударът върху международния туризъм, нанесен от COVID-19, причини загуба на БВП от повече от 4 трилиона долара само за 2020 г. и 2021 г. Международният туризъм допринася средно с около 5% от БВП на страните. Възстановяването на туризма зависи до голяма степен от разпределението на ваксините, премахването на ограниченията и координацията между държави с наложени ограничения за пътуване. Много трябва да се направи, за да се възстанови доверието на пътниците, които са загрижени за здравето си и риска от анулиране на планове за пътуване и блокиране в чужбина. За момента ваксините изглеждат най-важният елемент. Ваксиниране на 64% от световното население до средата на 2022 г. е амбициозна цел. Тази цел може да струва 50 милиарда долара, според Международния валутен фонд и Световната здравна организация. Докато ваксинацията е непълна и стадният имунитет не е постигнат, се засилва координацията и комуникацията между държавите относно изискванията за пътуване, които са от решаващо значение.

Източник: UNCTAD

Материала изготви: Елица Петрова