Ново издание проследява предизвикателствата пред Балканите

0
433

Съвременните Балкани са изправени пред комплексни предизвикателства, породени от вътрешнополитическата и икономическа нестабилност на страните в региона, съчетана с конкуренцията между големи сили като ЕС, Китай, Русия, САЩ за влияние на полуострова.

Ново българско академично издание е посветено на вътрешнополитическото развитие и външната политика на балканските страни през новото десетилетие на нашия век, като са откроени основните приоритети в областта на икономиката, политиката и сигурността, а също и съществуващите проблеми, съдържащи потенциал за конфликти и нестабилност. Трудът разглежда не само досегашното им развитие, но и прави прогнози за развитието на тенденциите в съответните страни в кратко- и средно-срочна перспектива.

Колективната монография се състои от 10 глави за всяка една от балканските страни, написани от осем автори, които са специалисти по съответната държава. В отделни глави на книгата са разгледани също така и евроинтеграцията и политиките на Евросъюза, разширяването на НАТО и подходите на Алианса към региона, както и позициите на Русия в Югоизточна Европа.

Заключителната глава анализира предизвикателствата пред България, които произтичат от усложнения регионален контекст.

Колективната монография се публикува в изпълнение на проект „Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – МОН и е продължение на досегашната изследователска работа на учените от Института за балканистика с Център по тракология – БАН (и особено на секция „Съвременни Балкани”) и техни партньори от други академични звена. Тези усилия включват публикуването на солидни томове за Балканите през първото и второто десетилетие на 21. век, Балканите и украинската криза, Балканите и миграционната криза.

Пълният текст на монографията можете да прочетете и разгледате ТУК.

Автор: Мариян Карагьозов