Дружеството за ООН в България търси 16 млади лидери, които да се включат в екип „16х16“.

0
592

Проектът „Младежка инициатива 16х16“ е посветен на изпълнението на Цел 16 от Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), която се фокусира върху изграждането на мирно, справедливо и приобщаващо общество. Сред приоритетите на Цел 16 са намаляване на различните форми на насилие, насърчаване принципите на върховенство на закона и развитие на работещи институции.

Предвиждаме поредица от дейности, които ще въведат младите хора в изпълнението и разпространението на Цел 16 и ще насърчат комуникацията и сътрудничеството между участниците и представляваните от тях организации.

Избраните лидери ще сформират екип от 16 мотивирани и активни млади хора, които ще участват в обучения и интерактивни занимания, посветени на Целите за устойчиво развитие. Одобрените участници трябва задължително да се включат във всички планирани обучения! Датите на провеждане на обученията са посочени във формуляра за участие.

В следващия етап от проекта ще бъдат разработени групови и индивидуални дигитални продукти – кратки публикации, снимки и съобщения, свързани с индикаторите по Цел 16. Младежките лидери ще организират тези дейности сред членовете на своите организации.

Младежите ще подготвят изложба „16х16“. Лидерите ще обменят идеи, публикации и снимки, които да станат основа за изработката на 8 информационни табла. Готовите табла ще се представят в рамките на заключителното събитие, планирано да се проведе в София на 26 октомври.

За участниците са предвидени специални награди! Ще бъдат раздадени 16 сертификата „Млад лидер на ООН“ и 6 плакета на отличилите се в дигитализирането на темата „Млади творци на Цел 16“.

Проектът е насочен към активни и ангажирани млади хора и/или представители на базирана в София младежка организация на възраст между 15 и 29 г., желаещи да променят в положителна посока средата, в която живеят и се развиват.

Младежите трябва да имат опит и желание за работа в някоя от следните области:

  • борба с насилието и тормоза на деца и жени
  • борба с трафик на хора
  • ограничаване на детския труд
  • работа с бежанци
  • мир и справедливост
  • намаляване на неравенствата
  • достъп до информация
  • борба с корупцията
  • добро управление и върховенство на закона
  • защита на правата на човека и основните свободи

За да бъдете част от проекта „Младежка инициатива 16х16“, трябва да кандидатствате чрез следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/1zdLWyWWT14PI8Xw2yozu0UQKEOe6DtX8SGgOplyPtzk/edit

Крайният срок за попълване на формуляра е 30 август. С избраните участници ще се свържем на 4 септември.

Проект „Младежка инициатива 16х16“ се финансира от Столична община по Програма „София – град на младите и активните“.