Доклад оценява визията „Дневен ред за София 2030”

0
376

Заключителното събитие по проект „София 2030 – Мониторингов доклад за изпълнение на Цел 11 от Целите на ООН за устойчиво развитие в град София“, се проведе на 7 ноември в София. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от Дружество за ООН в България в партньорство с ОП „Софияплан“. Основна цел на събитието беше да се оцени напредъка на Столична община в изпълнението на Цел за устойчиво развитие 11 съгласно индикатори, адаптирани към местните условия, които обобщават състоянието на хората и техните жилища, енергията и транспорта, околната среда, управлението на устойчивото развитие. 

Визията „София 2030” предвижда една по-зелена столица, с по-достъпни жилища и обществен транспорт, приобщаваща различните социални групи към активния градски живот и преодоляваща гетоизирането на малцинствените общности, посочва докладът.

 

Какви са резултатите?

София е поставена на 38-мо място по Индекса за европейските градове, предоставящ преглед на представянето на 45 столици и големи метрополии по Програмата до 2030 г. и 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР), които бяха приети от световните лидери през септември 2015 г. на срещата на високо равнище за устойчиво развитие на ООН. 

Мониторинговият доклад показва, че респондетите от София са удовлетворени от трудовата си заетост. Оценката за дигиталното развитие също е много добра – градът заема 14-то място сред страните с най-добри софтуерни разработчици в света. Относно обществения транспорт резултатите отново са по-скоро положителни – 72% от населението живее в рамките на 300 м от услуга на обществения транспорт. В допълнение 47% от площта на града е покрита със зелени пространства, което също представя столицата в добра светлина.

Открояват се обаче два сериозни проблема – насилието и качеството на въздуха. Според докладa от 2021 г. за средната годишна концентрация на фини прахови частици, издаден от швейцарската технологична компания IQAir, София се класира на 53-то място сред столичните градове в света. Освен това над 50% от анкетираните жители на столицата са заявили, че се чувстват неспокойно, когато се разхождат навън нощно време, а около 20% са ставали жертва или свидетел на кражба. (Данните са за 2019г. от Доклада за качеството на живота в европейските градовете.) 

Представеният доклад отчита положителна промяна на национално равнище, свързана с нивото на енергийна бедност, която е спаднала с около 15% в рамките на 6 години, а с оглед на настоящата нестабилност на енергийния пазар и предвижданите увеличения в цените, се очаква страната ни да има достъп до европейски средства между 3 и 6 млрд евро до 2027г. от Фонда за социално подпомагане.

Автор: Петрослава Братанова