Днес отбелязваме Световния ден срещу детския труд

12 юни – световен ден за борба с експлоатацията на детски труд

0
230
Kamelija Aleksovska for UNA NEWS Bulgaria

Международната организация на труда (МОТ) обяви Световния ден за борба с детския труд през 2002 г., за да насочи вниманието към глобалните мащаби на проблема и необходимите действия и усилия за неговото премахване.

Днес 160 милиона деца все още са ангажирани с детски труд. Това е почти всяко десето дете в света. Мотото на днешния ден е „Социална справедливост за всички! Край на детския труд!“. Опитът в борбата с детския труд през последните три десетилетия показа, че той може да бъде премахнат, ако се отстранят първопричините за него.

От 2000 г. насам, в продължение на почти две десетилетия, светът бележи стабилен напредък в намаляването на детския труд. През последните няколко години конфликтите, кризите и пандемията COVID-19 потопиха все повече семейства в бедност и принудиха още милиони деца да се трудят. Икономическият растеж не беше достатъчен, нито достатъчно приобщаващ, за да облекчи натиска, който твърде много семейства и общности изпитват и който ги кара да прибягват до експлоатация на деца.

Въпреки постиженията, днес Африка е на първо място сред регионите както по отношение на процента работещи децата – една пета, така и по отношение на абсолютния брой работещи деца – 72 милиона. Азиатско-тихоокеанският регион е на второ място и по двата показателя – 7% от всички деца и 62 милиона в абсолютно изражение са заети с детски труд в този регион.

В Световния ден за борба с детския труд МОТ ще организира съпътстващо събитие на високо равнище по време на 111-ата сесия на Международната конференция на труда. Дискусията ще се съсредоточи върху връзката между социалната справедливост и премахването на детския труд. Участниците в дискусията ще изтъкнат примери за това как съставните части на МОТ са изпълнили своите ангажименти и как това са важни стъпки към повишаване на социалната справедливост.

 

По превода работи: Кристиана Диамандиева

Източници: ILO, UN NEWS