Световен ден без тютюн 2023

0
127

На 31.05.2023 г. СЗО отбелязва  Световния ден без тютюн. Тази година мотото е „Отглеждайте храна, а не тютюн“. Глобалната кампания за 2023 г. има за цел да повиши осведомеността относно алтернативното производство на устойчиви и питателни култури и да насърчи тютюнопроизводителите в тяхното отглеждане.

Отглеждането и производството на тютюн изостря продоволствената несигурност

Нарастващата продоволствена криза е резултат от: войните, климатичните изменения, икономическите и социални последици от Ковид-19. Структурните причини като избора на култура също оказват влияние, а поглед върху отглеждането на тютюн разкрива как той допринася за задълбочаването на проблема:

  • Всяка година около 3,5 милиона хектара земя по света се използват за отглеждане на тютюн, което от своя страна води до обезлесяването на 200 000 хектара годишно.
  • Отглеждането на тютюн изисква употреба на пестициди и торове, които вредят на почвата.
  • Земята, използвана за отглеждане на тютюн, е по-малко плодородна и на нея трудно биха се отглеждали други култури
  • В сравнение с други селскостопански дейности, отглеждането на тютюн има много по-разрушително въздействие върху екосистемите, тъй като земеделските площи с тютюн са по-податливи на изсушаване.

Всички печалби, които могат да бъдат реализирани от производството на тютюн не могат да компенсират щетите, нанесени на устойчивото производство на храни в страните с ниски и средни доходи. На този фон има спешна необходимост от предприемане на законови мерки за намаляване на отглеждането на тютюн и преминаване към производството на алтернативни хранителни култури.

Създаването на алтернативни средства за препитание

Тютюневата индустрия често се представя като защитник на поминъка на тютюнопроизводителите. Това обаче е далеч от истината. Интензивното боравене с токсични химикали по време на отглеждането на тютюн, допринася за това много фермери и техните семейства да развият здравословни проблеми. Освен това, договорите с тютюневите компании са несправедливи и не обезщетяват производителите. Друг сериозен проблем е  детският труд, който често е вплетен в отглеждането на тютюн и е в разрез с човешките права.

Тазгодишната кампания за Световния ден без тютюн е насочена към засилване на законовите мерки и разработването на стратегии, така че тютюнопроизводителите да преминат към отглеждането на хранителни култури, които да им осигурят по-добър живот. Рамковата конвенция на СЗО за контрол над тютюна предлага конкретни мерки, които  да предоставят икономически алтернативи за работниците, производителите на тютюн и частните търговци (описани в чл. 17) за подобряване на защитата на околната среда и здравето на хората (чл. 18 ).

Превод: Вероника Средкова

Източник: WHO