ЮНЕСКО с нов информационен портал за отворени данни

0
866
Screen Shot 2015-03-24 at 12.09.41 PM
Снимка: UNESCO

Въздействието на проектите в глобален мащаб, които ЮНЕСКО подкрепя, може да бъде проследенo на нова платформа за отворени данни Tranparency portal.

Общественият достъп до информация е ключов компонент от ангажимента на ЮНЕСКО за прозрачност и ясна отчетност на програмите между участниците. Информационният портал на ЮНЕСКО за прозрачност е проектиран с цел да бъде дадена възможност за обществен достъп до информация, относно дейностите на организацията в различните сектори, страни и региони. В порталa са описани детайли свързани с бюджетирането на проектите и информация за дарителите. Данните се актуализират регулярно, като целта е да се представи възможно най-много информация за дейностите на организацията.

Към днешна дата ЮНЕСКО финансира проект за борба с крайната бедност в Мали, на стойност от 57 000 долара, който е с акцент върху политиките насочени към младежта. Целта на проекта е да се увеличи участието на младите хора в области от социалните, културните и икономическите сфери. Проектът демонстрира силния ангажимент на ЮНЕСКО за гарантиране на ефективна помощ, която допринася за устойчиво развитие.

Това е пример за един от многото проекти на организацията. Той е част от 982 проекта в различни страни, 430 отделно от тях – регионални и 516 глобални, които ЮНЕСКО е ръководил от 1970 г. досега. Цялата информация за тях може да бъде открита на http://opendata.unesco.org, където се намира порталът за отворени данни на ЮНЕСКО, стартиран с подкрепата на Обединеното кралство.

“За да имаме успех, всяка една държава-членка трябва да се включи в платформата. Вълнуваме се и се надяваме, че в бъдеще ще можем да споделяме много повече детайли за проектите”, заяви генералният директор на ЮНЕСКО, Ирина Бокова.

Opendata.UNESCO.org  възнамерява да представя цялостна, качествена и своевременна информация за проектите на ЮНЕСКО. Това ще позволи на потребителите да намират информация по различни критерии, като страна, региона, източник на финансиране и сектор. Осигурява се и изчерпателна информация за проектите – бюджет, разходи, текущо състоянието, изпълняваща организация, различни документи към тях и пр. Публикуваните програми и финансовата информация са в съответствие с опита, който има системата на ООН при изпълнение на стандартите на Международната инициатива за прозрачност на средствата (International Aid Transparency Initiative – IATI), както и от други подобни инициативи за прозрачност.

ЮНЕСКО е част от 323 организации, които са публикувани в регистъра на IATI, който събира на едно място спонсорите и развиващите се страни; гражданските организации и различни експерти в областта на “прозрачността на информацията”, обединени от идеята за съвместна работа в повишаването на информираността и прозрачността на средствата от дарения.

От създаването си преди 70 години, ЮНЕСКО неуморно подкрепя каузи, в световен мащаб, свързани с образованието, културата, природните науки, социалните и хуманитарните науки, комуникацията и информацията.

Един от примерите е стартиралата през март 2010 г. програма за повишаване на грамотността в Афганистан (Enhancement of Literacy in Afghanistan – ELA), която се е възползвала от 19.5 милиона долара финансова помощ, дарена от Япония. Целта на програмата е била да се подобри нивото на грамотност, математическите и професионални умения сред възрастното население в 70 области на 15 провинции в Афганистан. През следващите три години, до месец април 2013 г., програмата е помогнала за основното ограмотяване на близо 360 000 учащи се.

Интерактивната карта, която е част от портала за отворени данни, дава възможност за лесна идентификация на програми на ЮНЕСКО, които имат голямо въздействие по света. Картата показва актуална информация за текущото и бъдещото разпределение на помощите в и между отделните страни.

Участието на обществеността и интерактивността са от ключово значение за успеха на всеки проект за прозрачност на данните, или т.н. “портали за отворени данни”.

Държавите-членки и партньорите на проектите ще спомогнат за развитието на http://Opendata.UNESCO.org, като показват данни, споделят ги на собствените си сайтове, споделят в различни мрежи, изграждат приложения за споделяне на информация, осигуряват обратна връзка за коментари и препоръки.

 

Източник: UNESCO

Изготвил: Гергана Янчева