Заедно срещу насилието над деца

0
761

UNicef

„Преди 25 години светът даде важно обещание на децата: че ще направим всичко по силите и възможностите си, за да защитим и утвърдим техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъде чут гласът им и да достигнат пълния си потенциал на развитие.”*

Член 19, т.1 от Конвенцията  на ООН за правата на детето гласи, че „Държавите – страни по Конвенцията, предприемат всички необходими законодателни, административни, социални и образователни мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления, докато то е под грижите на родителите си или на единия от тях, на законния си настойник или на всяко друго лице, на което то е поверено”.

Но действителността днес се различава. За 2013 г. регистрираните сигнали за насилие над деца са 3632, като най-голяма част от тях са за физическо насилие в семейството. Все още обаче, повечето случаи на насилие над деца не се сигнализират и остават скрити. На 15 ноември УНИЦЕФ в България и bTV Media Group дадоха старт на социална кампания, която цели повишаване информираността на обществото относно проблемите с насилие над деца, последствията и осигуряването на подходяща и адекватна подкрепа и грижа за пострадалите.

Последиците от насилие над деца могат да попречат за пълноценното им развитие, а понякога да доведат и до смъртни случаи. За съжаление данните сочат, че насилието над деца и проявена към тях жестокост не са изолиран случай, а се срещат все по-често.

Въпреки постиженията в борбата с насилието над деца, много деца все още се намират в безизходица и са лишени от своите права. Голям е и броят на тези, които са лишени и от възможността за развиетие. Всеки ден трябва да се борим за преодоляване на новите предизвикателства, всеки ден трябва да правим крачка към децата, които имат нужда от нас и да се борим за тях.

Повече за кампанията на УНИЦЕФ в България и bTV Media Group може да научите тук.

* Цитат от Конвенцията на ООН за правата на детето

Изготвил: Станислава Цукева