Предизвикателствата пред климатичната журналистика

0
95

 В световен мащаб настъпващите  климатични промени са повече от притеснителни. Ето защо, през последните години журналистиката, която се занимава с тяхното отразяване, доби безпрецедентна значимост.

Все повече медии по света наемат климатични репортери и САЩ не е изключение.  Световният институт по пресата e образователна организация с нестопанска цел, базирана в Минесота. Основната ѝ функция е да предоставя стипендии за международни журналисти, които отразяват глобални проблеми.

В интервю за Световният институт по пресата, двама репортери от Айова споделят  за предизвикателствата, пред които се изправят по време на своята работа.

Кейти Пейкс е селскостопански репортер от „Публик радио“ в Айова. Пред нея стои основната задачата на всеки репортер: „Намирането на значима история“. Винаги, при преследването на следващата „голяма новина“, тя споделя, че се стреми да открие и разработи нови подходи:  „Подходи, които да отразят климатичните промени и последствията, които те носят за околната среда без да потъват в масовата  журналистика“.

Що се отнася до общественото мнение по въпроса с климатичните промени, Кейти споделя, че със сигурност има нарастващ интерес и осведоменост. Въпреки това, расте броят и на хората, които не вярват в случващото се и това преставлява сериозна спънка в нейната работа.

Проучванията потвърждават негативната теза. През 2019 г. Глобалният проект на ЮГов-Кеймбридж (The YouGov-Cambridge Globalism Project)  установи, че след Саудитска Арабия и Индонезия, Съединените щати имат третия най-висок процент хора, които се съмняват в предизвиканите от човека климатични промени. Общо 13% от американците смятат, че климатът се променя, но не заради човешката дейност. Други 5% смятат, че климатът изобщо не се променя.

Според Бритни Милър, репортер по околната среда от Газет (The Gazette) в Айова: „Изменението на климата е силно политизирано в САЩ.“

Това поставя сериозно предизвикателство пред репортерите, защото „хората го виждат като политически, а не като научен въпрос“. В резултат на това, читателите понякога подценяват сериозността на всичко съобщено за изменението на климата.

За да преодолее това предизвикателство, Бритни Милър се фокусира повече върху науката и въздействията от изменението на климата на местно ниво. „Когато кажа, че температурите се покачват, това не достига необходимата дълбочина у хората“, обяснява тя, „Когато съобщавам за провалени реколти поради екстремни метеорологични условия обаче, това отеква в съзнанието им. “

Когато проблемът е приравнен на местно ниво, хората разбират по-добре неговото естество.

Друго нещо, към което Милър се стреми е балансът по отношение на своите доклади и репортажи. Като човек с активна позиция в климатичния активизъм, за нея е трудно да поддържа журналистическа безпристрастност.

„Не желая да разпространявам дезинформация, за да съществува диалог по въпроса“, обяснява Милър. „Като научен журналист обаче, трябва да потвърдя, че изменението на климата представлява реална заплаха.“

Превод: Вероника Средкова

Източник: WPI