ООН призовава държавите да предприемат мерки срещу химическото замърсяване

Над 2000 делегати от цял свят се събраха в понеделник на конференция в Женева, за да обсъдят как да се ограничи химическото замърсяване, което има все по-тежки последици върху здравето и околната среда.

0
216
Photo by Chris LeBoutillier on Unsplash

Очаква се в рамките на двуседмичните срещи страните да постигнат напредък по добавянето на нови, така наречени „вечни химикали“, към списъка с токсични вещества, които трябва да бъдат забранени или ограничени съгласно Стокхолмската конвенция – глобалния договор за защита на човешкото здраве и околната среда от дълготрайно химическо замърсяване.

Делегатите ще търсят начини за регулиране на употребата на химикали и пестициди съгласно Ротердамската конвенция за управление на опасните химикали. Друга тема е разработването на технически насоки за разумно управление на пластмасови и електронни отпадъци съгласно Базелската конвенция за управление на трансграничните опасни отпадъци.

Милиони смъртни случаи

По данни на Световната здравна организация (СЗО) през 2019 г. малък брой химикали, за които има налични данни, са причинили два милиона смъртни случая, включително от сърдечни, респираторни, както и от ракови заболявания.

Наред с други важни въпроси, единадесетата среща на Конференцията на страните (КС) по Стокхолмската конвенция ще обсъди разработването на процедури и механизми за съответствие и ще разгледа редица препоръки, произтичащи от втората оценка на Конвенцията.

Това ще включва оценяване на продължаващата употреба на инсектицида DDT, който все още се използва за борба с маларията в някои страни, въз основа на доклада за работата на експертната група по DDT. Обсъдени ще бъдат и докладът за напредъка към елиминиране на групата токсични органични химикали, известни като полихлорирани бифенили (PCBs), и проектът на стратегия за постигане на целите за 2025 г. и 2028 г. за елиминиране на PCBs, заложени в Стокхолмската конвенция.

Управление на отпадъците

По-късно този месец международната общност ще се събере отново в Париж, за да продължи работата по нов, правно обвързващ международен договор за замърсяването с пластмаси.

Шестнадесетата среща на КС на Базелската конвенция ще разгледа възможността за приемане на технически насоки за екологосъобразно управление на пластмасови отпадъци, както и на устойчиви органични замърсители. Страните ще разгледат препоръките на Комитета за изпълнение и съответствие, включително напредъка за постигане на националните цели за докладване.

На КС ще бъде представена и актуална информация за работата на партньорите, ангажирани с Конвенцията, с акцент върху електронните и електрическите, пластмасовите и битовите отпадъци, както и върху предотвратяването и борбата с незаконния трафик на опасни и други отпадъци.

Междувременно СЗО заявява, че общото производство на химикали в световен мащаб се увеличава, а прогнозите са, че от 2017 г. до 2030 г. продажбите ще се увеличат почти двойно.

 

По материала работи: Кристиана Диамандиева

Източник: UN NEWS