22 април – Международен ден на земята

0
738

„Едно от условията на щастието е връзката между човек и природа да остане нескъсана.”

Лев Толстой

Всяка година от 1970 г. насам на 22 април международната общност отбелязва Деня на Земята – събитие, което се провежда, за да демонстрира подкрепа за опазването на околната среда.

Тази година фокусът на глобалната кампания е върху подпомагането на местните общности чрез фокусиране върху области, които са силно засегнати от последствията от климатичните промени. Засегнатите хора, които живеят в тези региони, невинаги разполагат с нужните ресурси, за да овладеят и да се справят с щетите. През изминалата година стана ясно как нашето здраве е тясно свързано със състоянието на нашата планета. Борбата с климатичната криза изисква решителност и последователни действия на всички фронтове. Стига много от тези решения да се изпълнят, все още има шанс да бъдат предотвратени най-тежката последици през следващите години. Според програмата за устойчиво развитие на ООН и Парижкото споразумение за климатичните промени, ключова роля в преодоляването и на климатичните проблеми ще има равенството между половете и науката във времена на всеобщо недоверие и уронване на престижа на официалните институции.

За първи път Денят на Земята се отбелязва в САЩ и Канада, където милиони хора участват в демонстрации и настояват пред своите лидери и политици да включат опазването на планетата и нейната естествена среда в своите приоритети. Младият сенатор от Уисконсин Гейлорд Нелсон, отдавна забелязал бързо влошаващото се състояние на водите и въздуха в Америка, решава да мобилизира студентското протестно движение, породило се от разлива на нефт в Санта Барбара, и избира датата от 22 април, разположена между ежегодната пролетна ваканция и изпитната сесия. Заедно с помощта на друг млад активист, Денис Хайес, те сформират национален щаб от 85 души и така вдъхновяват 20 милиона американци да излязат и да демонстрират срещу 150 години нерегулирана индустриализация, оставила тежки здравни последствия.

През 1990 г. около 200 млн. души в над 140 страни се включват в различни акции и демонстрации, като по този начин отбелязването на Деня на земята става глобално.

България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората в опазването на околната среда.

Тъй като тазгодишната тема на Деня на Земята е „Да възстановим нашата земя“, много от инициативите са свързани с предлагане на иновативни и екологични идеи да се продължи това, което, макар и непланирано, се случи в глобалните екосистеми по това време миналата година. Глобалният туризъм спря и на природата бе даден шанс да поправи някои от нанесените щети през десетилетията. Някои изследвания за изминалата година показват, че със спадането на нивата на шум, породени главно от икономическата активност в океаните, голяма част от морския живот получи отново възможността да използва слуха и звука като основно оръжие за навигиране на обширните океани. Точно затова и тази година много от инициативите са концентрирани върху почистването и предпазването на световните океани и политиките, които биха спомогнали за това. Тази година онлайн се проведоха семинари с участието на млади хора, световни лидери, експерти по климатичните промени, за да се даде гласност на спешната нужда от промяна и да се съберат идеите, които ще подпомогнат борбата за опазване на земята днес и утре.

Автор: Давид Иванов