Египетски лешояд – историята на един изчезващ вид

0
1005
rsz_thumb6_img_5685_iordan_hristov
Снимка: БДЗП/ Йордан Христов

В Европа се срещат едва четири вида лешояди, като най-малкият от тях, е Египетският лешояд – дневна граблива птица, която се среща и в България, Африка и Азия. Известен е и с името малък лешояд, тъй като размахът на крилете му достига до 180 см, докато дължината на тялото му е скромните 60-70 см.

Видът в включен в Червения списък на застрашените видове, със статут на застрашен, както и в Червената книга на България. В Европа и в по-голямата част от Близкия изток, популациите през 2001 г. са били наполовина от тези през 1980 г. В Индия се отбелязва спад с 35%, всяка година от 1999 г. насам. В Италия броят на разплодните двойки е намалял от 30 през 1970 г. на 9 в края на 90-те години. В Испания, където е съсредоточена около 50% от европейската популация, също се отбелязва спад, включително поради отравяне с пестициди.

Популацията на Балканския полуостров също отбелязва спад. Популацията на вида от 600 двойки през 1980 г. е спаднала до по-малко от 100 през 2013 г. – спадът на година е 7%. За този период египетските лешояди не само намаляват числово, но и изчезват напълно от цели страни и региони. Документираният спад е само продължение на този, започнал десетилетия преди началото на систематичното броене на лешоядите. Преди египетският лешояд се е срещал в Украйна, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Сърбия, а в Гърция и Албания няколкото останали двойки са на ръба да изчезнат завинаги.

Световната популация се оценява на 21 000-67 000 индивида, като тенденцията за спад продължава.

Европейската популация на юг, към африканските страни (като Чад, Етиопия, Судан, както и на юг от пустинята Сахара, в района на Сахел) през зимата.

Заплахите за съществуването на египетския лешояд са многобройни. Често биват отравяни с олово, когато стрелят по тях; стават и жертви на токов удар, при сблъсък с електрически стълбове. Поради намаляването на храната, сред техните естествени местообитания, често се налага и смяна на самия хабитат.

Египетският лешояд е една от най-бързо намаляващите птици в света. Затова и остава въпросът – ще се превърне ли това от историята на един изчезващ вид в историята на един изчезнал вид?

 

Източник: БДЗП, IUCN

Изготвил: Светослава Димитрова