Енергийната криза означава „много мрачна зима” за горите в Европа

0
123
Източник: Unsplash

Неправителствени организации говорят от името на горите, които според тях биват изсичани твърде бързо от държавите.

Изправени пред покачващите се цени на енергийните източници и очакваните прекъсвания на електрозахранването, много европейски правителства облекчават правилата за дърводобив и окуражават хората да горят дърва, за да топлят домовете си – това вещае катастрофа за вече уязвимите гори в Европа, смятат активисти.

Неправителствени организации и учени предупреждават, че използването на повече дървесина за огрев би довело до унищожаването на изчезващите гори и увеличаването на незаконната сеч – твърдение, което индустрията категорично отхвърля.

Изсичането на защитени гори, за да се гарантира енергийна сигурност е „лудост“ и е „много, много пагубно“, казва Каталин Родикс, активист за биоразнообразието към „Грийнпийс“- Унгария, който отбеляза още, че горите в Унгария вече са унищожени от големите жеги през лятото.

Държавите са силно разединени относно това каква трябва да бъде ролята на горите в постигането на зелените цели на блока.

Активистите смятат, че дърводобивът и монокултурните насаждения могат да навредят на биоразнообразието и ще затруднят постигането на климатичните цели, тъй като в момента горите играят основна роля в поглъщането на въглерода в Европа. Те подчертават още, че горенето на дърва отделя вредни замърсители, в това число фини прахови частици, за които се смята, че са причина за редица здравословни проблеми.

В момента някои от най-залесените държави в Европа позволяват повече сеч, за да омекотят удара от енергийната криза и поощряват горенето на дърва, за да пестят от по-ограничените ресурси като газ, дори това да означава по-слабо опазване на горите.

„Европа ще изгори значително количество дърва тази година“, заяви Мартин Пиджън, един от активистите за горите и климата към неправителствената организация „Фърн“. Той още добавя, че горенето ще постави рекорд и горите ще преживеят една „много, много мрачна зима“.

Говорител на Европейската комисия заяви, че Брюксел знае за медийните репортажи, които предупреждават за потенциалното увеличаване на сечта в държави като Унгария, но не може да потвърди за покачване и че това има връзка с енергийната криза.

Сеч на дървета за пестене на газ

Докато дърводобивът не се увеличава в Швеция и Финландия, очакванията са проблемът да се изостри най-вече в Централна и Източна Европа.

В Румъния, където повече от половината население отоплява домовете си с дърва, правителството поставя таван на цената на дървата за огрев, за да запази сметките за енергия ниски, което според неправителствената организация „Световен фонд за дивата природа“ ще увеличи незаконната сеч. Румъния вече е обект на наказателна процедура от страна на Европейския съюз, заради невъзможността да прекрати незаконната сеч според Натура 2000 за опазването на горите.

Словакия вече е регистрирала покачване в незаконната сеч и кражбата на дърва през лятото според репортажи на местните медии.

През август, Унгария, която е изключително зависима от руския газ, вдигна предпазната мярка, която защитава горите от сеч. Според говорителя на Комисията, този нов закон „потенциално може да бъде в нарушение на правилата на Европейския съюз“ и Брюксел „ще следи отблизо изпълнението на тези нови разпоредби“.

Латвия е разрешила сечта на млади дървета, а Министерството на околната среда в Литва иска от Държавната горска компания да увеличи добива, за да подсили доставките на биоенергия в държавата.

Правителството на Естония се противопоставя на исканията на индустрията за увеличаване на дърводобива. „Заради политическата нерешителност няма увеличение на дърводобива в естонските гори от началото на войната в Украйна“, заявява Хенрик Валя, изпълнителен директор на Асоциацията на естонската горска и дървообработващата промишленост. „Но предвид ситуацията това би било полезно и важно“.

В Полша „много хора“ са започнали да секат дървета, за да съберат достатъчно дърва за зимата, заяви Пьотр Сергией, говорител на полската неправителствена организация „Полиш смог алърт“. Фактическият лидер в държавата, Ярослав Качински, насърчи хората миналия месец да „изгарят почти всичко, разбира се, освен гуми и подобни вредни неща“, за да се топлят на фона на приближаващия недостиг на въглища, който ще засегне около 2 000 000 домакинства.

Неправителствените организации отбелязват, че яростната сеч не само намалява горите, но и има голям ефект върху замърсяването. Това е така, тъй като ако дървесината бъде изгорена скоро след като е била отсечена, тя съдържа влага и отделя повече токсични частици, това заявява Юдит Сего, мениджър проекти в унгарско НПО за чист въздух.

Добрата страна на дърводобива

Различни групи в индустрията смятат, че притесненията на активистите са неоснователни.

„Пелетите са произведени главно от остатъчни материали от дървообработващите индустрии. Тъй като това е вторична биомаса, тя няма въздействие върху устойчивостта на горите“ , казва Ирене ди Падура, директор политики към асоциацията в индустрията „Биоенерджи Юръп“, като добавя, че „биоенергията никога не е била и няма да бъде и в бъдеще причината за повишения дърводобив“.

Хенрик Валя заявява, че тъй като дървесината с ниско качество може да бъде използвана като заместител на изкопаемите горива и на руските енергоизточници, повишаването на дърводобива трябва да бъде разглеждано като потенциално решение, а не проблем. „Замяната на старите гори с нови в дългосрочен план би било полезно за улавянето на въглерода, което е от съществено значение за справянето с климатичните промени“, смята той.

Проблемът си остава, според Пиджън от НПО „Фърн“.

В някои случаи дърводобивът „не може да бъде избегнат“, докато правителствата не предприемат необходимите стъпки за намаляване на консумацията на енергия като цяло, като инвестиране в по-добра изолация на къщите и топлинни помпи. Но плащането на енергийни компании да произвеждат електричество от биомаса трябва да бъде избягвано, защото това води до повече дърводобив, смята той.

Като част от преразглеждането на Директивата за енергия от възобновяеми източници, Комисията предлага държавите в Европейския съюз да определят областите на проектите за възобновяеми енергийни източници и те да бъдат считани за „ проекти от първостепенно значение за публичния интерес, за да се възползват от опростена оценка“.

Зелените евродепутати като Михал Виезик от Словакия, член на либералната група „Обнови Европа“, предупреждават за съществуващите рискове от увеличаването на дърводобива, ако биомасата е считана за възобновяем ресурс, и настояват за изменение на предложението.

„Опасявам се, че ако бъде одобрено предложението, то ще предизвика дърводобив дори в най-защитените зони“, кава още Виезик.

 

Източник: Politico

Превод: Лора Стойкова